1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Could I Have This Kiss Forever (ft. Enrique Iglesias) - Whitney Houston

    WHITNEY: Dame un beso para siempre ENRIQUE: Over and over I look in your eyes You are all I desire You have captured me I want to hold you I want to be close to you I never want to let go WHITNEY: I wish that this night would never end I need to know CHORUS (together): Could I hold you for a lifetime Could I look into your eyes Could I have this night to share this night together Could I hold you close beside me Could I hold you for all time Could I, could I, could I have this kiss forever WHITNEY: Over and over I've dreamed of this night Now you´re here by my side You are next to me (You are next to me) I want to hold you and touch you and taste you And make you want no one but me I wish that this kiss could never end Oh baby please CHORUS: Could I hold you for a lifetime Could I look into your eyes Could I have this night to share this night together Un beso para siempre (Enrique), Para siempre (Whitney) Could I hold you close beside me Could I hold you for all time Could I, could I, could I have this kiss forever BRIDGE(together) I don´t want any night to go by Without you by my side I just want all my days Spent being next to you Lived for just loving you And baby, oh by the way CHORUS Sólo, sólo un beso, un beso para siempre (Enrique) Para siempre (Whitney) Dame un beso para siempre (Enrique) Para siempre (Whitney) Could I have this kiss forever Could I have this kiss forever WHITNEY: Hãy trao em nụ hôn này mãi mãi ENRIQUE: Anh cứ nhìn vào mắt em hoài Em là tất cả những gì anh mê say Em đã hoàn toàn chinh phục anh Anh muốn ôm em vào lòng Anh muốn được gần gũi bên em Anh không bao giờ muốn từ bỏ em WHITNEY: Em ước rằng đêm nay sẽ chẳng bao giờ dứt Em cần biết [Điệp khúc] Em có thể ôm anh suốt đời? Em có thể nhìn vào mắt anh? Em có thể chia sẻ đêm nay cùng anh? Em có thể giữ anh chặt bên em? Em có thể lúc nào cũng ôm anh? Em có thể mãi có nụ hôn này? WHITNEY: Em đã mơ về đêm nay hằng bao nhiêu lần Giờ thì anh đã ở đây, bên cạnh em Anh đang ở kề cận bên em Em muốn ôm anh và vuốt ve anh và nếm trải anh Và khiến anh không còn muốn ai khác ngoài em Em ước rằng nụ hôn này không bao giờ dứt Ôi, anh yêu, xin anh đấy [Điệp khúc] Mãi mãi nụ hôn này [Đoạn phăng] Em không muốn bất cứ đêm nào trôi qua Mà không có anh bên cạnh em Em chỉ muốn tất cả tháng ngày của mình Đều trải qua với em bên cạnh anh Sống chỉ để yêu anh Và anh ơi, ôi, tiện thể, em xin nói [Điệp khúc] Chỉ một nụ hôn, nụ hôn mãi mãi (Enrique) Mãi mãi (Whitney) Hãy mãi trao anh nụ hôn này (Enrique) Mãi mãi (Whitney) Em có thể có nụ hôn này mãi mãi? Em có thể có nụ hôn này mãi mãi?
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...