Lời Dịch - Cotton Fields - CCR

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 719 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Cotton Fields - CCR

    Chorus1: When I was a little bitty baby My mama would rock me in the cradle, In them old cotton fields back home; Chorus2: It was down in louisiana, Just about a mile from texarkana, In them old cotton fields back home. Chorus3: Oh, when them cotton bolls get rotten You can’t pick very much cotton, In them old cotton fields back home. Chorus2 Chorus1 Chorus2 Chorus3 Chorus2 Chorus1 Chorus2 Điệp khúc 1: Khi tôi còn là một thằng nhóc bé tí Mẹ đung đưa tôi trong chiếc nôi Trong họ, những cánh đồng bông vải xa xưa như là trở về nhà Điệp khúc 2: Những cánh đồng bông vải nằm về bang Louisiana Chỉ khoảng một dặm từ Texas và Arkansas Trong họ, những cánh đồng bông vải xa xưa như là trở về nhà Điệp khúc 3: Ôi, khi những quả bông của họ vữa đi Bạn sẽ không thể lựa được nhiều sợi bông nữa Trong họ, những cánh đồng bông vải xa xưa như là trở về nhà Điệp khúc 2 Điệp khúc 1 Điệp khúc 2 Điệp khúc 3 Điệp khúc 2 Điệp khúc 1 Điệp khúc 2
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...