Lời Dịch - Cotton-Eye Joe - Rednex

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 839 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Cotton-Eye Joe - Rednex

    If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe He came to town like a midwinter storm He rode through the fields, so handsome and strong His eyes was his tools and his smile was his gun But all he had come for was having some fun If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe If It hadn't Been For Cotton Eyed Joe I'd Been Married a long Time Ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe He brought a disaster wherever he went The hearts of the girls were to hell, broken sent. They all ran away so nobody would know and left only men 'cause of Cotton-Eye Joe (Yee-Haw) If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go where did you come from Cotton-eye Joe If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe He brought disaster wherever he went The hearts of the girls were to hell, broken sent. They all ran away so nobody would know and left only men 'cause of Cotton-Eye Joe If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe If it hadn't been for Cotton-Eye Joe I'd been married long time ago Where did you come from where did you go Where did you come from Cotton-Eye Joe Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Hắn đến thị trấn như một cơn gió giữa mùa đông Hắn cưỡi ngựa qua đồng, thật đẹp trai và lực lưỡng Đôi mắt hắn là công cụ và nụ cười là khẩu súng chết người Nhưng hắn đến đây chỉ để mua vui chốc lát Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Hắn mang thảm họa đến mọi hơi hắn đặt chân Trái tim của các cô gái đã được chuyển phát nhanh thẳng tới địa ngục, vỡ tan tành Họ bỏ đi biệt xứ cả rồi để chẳng ai biết được điều đó Và bỏ lại lũ đàn ông chỉ tại thằng Joe Bay Bướm (Yé Hô) Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Hắn mang thảm họa đến mọi hơi hắn đặt chân Trái tim của các cô gái đã được chuyển phát nhanh thẳng tới địa ngục, vỡ tan tành Họ bỏ đi biệt xứ cả rồi để chẳng ai biết được điều đó Và bỏ lại lũ đàn ông chỉ tại thằng Joe Bay Bướm Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch Nếu chẳng phải vì thằng Joe Bay Bướm Thì tôi đã cưới vợ từ đời tám hoánh Mày chui ra từ chỗ nào và mày đã biến đi đâu rồi Mày chui ra từ chỗ nào hả thằng Joe Mắc Dịch
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...