Lời Dịch - Consider Us Dead - Sentenced

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 638 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Consider Us Dead - Sentenced

    Feel it... And how it's weighing in your hand Cold and loaded See it... Oh, how it's shining in my hand Cold and loaded I know I haven't got the balls to pull this through And therefore I'm laying all my faith in you Raise the gun, take aim and shoot me Put a bullet through my head Consider us dead Raise the gun, take aim and blow me away Squeeze the trigger, free the lead Consider us dead We're leaving... this human ruin behind Too cold and empty... Yes leaving... for there's nothing more I can find In this cold and empty The choice is mine so don't be afraid to pull this through Just get a grip, I'm dying to get rid of you Raise the gun, take aim and shoot me Put a bullet through my head Consider us dead Raise the gun, take aim and blow me away Squeeze the trigger, free the lead Consider us dead I know you haven't got the balls to pull this through Just get a grip, I'm dying to get rid of you Hãy cảm nhận nó… Và thấy rằng nó mới nặng trên tay mày làm sao Lạnh lẽo và đã nạp đạn rồi đó Hãy nhìn nó đi… Ôi nó mới lấp lánh trên tay tao làm sao Lạnh lẽo và đạn đã nạp rồi… Tao biết tao không có đạn để cố vượt qua chuyện này, Và giờ việc đó tao đặt trọn niềm tin vào mày. Hãy nâng súng lên, nhắm và bắn vào tao Khiến viên đạn xuyên qua đầu tao Cứ coi như chúng ta đã tỏi rồi. Hãy nâng súng lên, nhắm và cho tao một phát Cố bấm mạnh cò súng, hãy thả lỏng đi Coi như chúng ta đã đi củi. Chúng ta bỏ lại… đống điêu tàn nhân loại phía sau lưng Ôi quá lạnh lẽo và trống vắng Đúng bỏ đi… vì chúng ta chẳng còn tìm thấy gì được nữa ở nơi lạnh lẽo và trơ trọi này Sự lựa chọn là của tao vậy nên đừng sợ để vượt qua chuyện này, Chỉ cần cầm báng súng, tao chết đi để gửi thoát cho mày. Hãy nâng súng lên, nhắm và bắn vào tao Khiến viên đạn xuyên qua đầu tao Cứ coi như chúng ta đã tỏi rồi. Hãy nâng súng lên, nhắm và cho tao một phát Cố bấm mạnh cò súng, hãy thả lỏng đi Coi như chúng ta đã đi củi. Tao biết mày không có đạn để xoay sở chuyện này Chỉ cần cầm lấy bang súng, Tao chết đi để giải thoát cho mày.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP