Lời Dịch - Confidence - Sarah Riani

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 652 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Confidence - Sarah Riani  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  FRENCH LYRICS J’ai voulu laisser le temps au temps, mais il ne m’a pas laissé le choix Pour ne pas y penser j’ai fait semblant mais tout me ramène encore à toi Je tourne en rond face a ces questions sans réponse qui voudrait me voir abandonner Seras-tu la quand mes nuits seront longues, sauras-tu seulement m’aimer [Refrain] : Je voudrais y croire, pourtant quelque part J’ai si peur de devoir commencer une nouvelle histoire, un nouveau départ, sauras-tu me faire oublier que j’ai voulu y croire autrefois, Que mes yeux s’en souviennent encore parfois Souvent j’ai mal, je revois les larmes qui ont coulé bien avant toi Sauras-tu me faire oublier le visage de ceux que j'ai aimé, sans rien en retour Promets-moi qu’un jour j’aurai confiance en l’amour ... [Couplet]: J’ai beau essayer de rester forte je sens encore s’abattre sur moi Ces souvenirs qui me rattrapent encore et encore comme pour me rappeler Que j’ai déjà payé le prix pour avoir trop aimé, pour avoir trop donné Si un jour je me sens tomber, seras-tu là pour me relever ? [Refrain] Je voudrais y croire, pourtant quelque part J’ai si peur de devoir commencer une nouvelle histoire, un nouveau départ, sauras-tu me faire oublier que j’ai voulu y croire autrefois ? Que mes yeux s’en souviennent encore parfois ? Souvent j’ai mal, je revois les larmes qui ont coulé bien avant toi Sauras-tu me faire oublier le visage de ceux que j'ai aimé, sans rien en retour ? Promets-moi qu’un jour j’aurai confiance en l’amour ... Si le temps se joue de nous Si la vie nous tourne le dos, seras-tu là malgré tout ? Sauras-tu trouver les mots ? Promets-moi que jamais rien ni personne ne pourra faire qu’un jour on s’abandonne On s’abandonne .. Naaan Promets-moi qu’un jour peut-être, mes peurs ne seront plus les mêmes.. Promets-moi, Promets-moi. Je voudrais y croire, pourtant quelque part J’ai si peur de devoir commencer une nouvelle histoire, un nouveau départ, sauras-tu me faire oublier que j’ai voulu y croire autrefois ? Que mes yeux s’en souviennent encore parfois ? Souvent j’ai mal, je revois les larmes qui ont coulé bien avant toi Sauras-tu me faire oublier le visage de ceux que j'ai aimé, sans rien en retour ? Promets-moi qu’un jour j’aurai confiance en l’amour ENGLISH LYRICS I wanted to allow time to time, but he did not let me choose To not think I pretended but still brings me back to you I turn around to face the unanswered questions that would give me Will you be there when my nights are long, can you just love me I would like to think, but somewhere I'm so afraid of having to start a new story, a fresh start, can you make me forget that I once wanted to believe, My eyes still remember sometimes I'm often wrong, I remember the tears that flowed well before you Will you make me forget the faces of those I liked, without anything in return Promise me that someday I will trust in love ... I'm trying to stay strong I still feel befall me These memories gaining on me again and again as if to remind me I already paid the price for having loved too, for having given too much If one day I'm falling, will you be there to meet me? I would like to think, but somewhere I'm so afraid of having to start a new story, a fresh start, can you make me forget that I once wanted to believe, My eyes still remember sometimes I'm often wrong, I remember the tears that flowed well before you Will you make me forget the faces of those I liked, without anything in return Promise me that someday I will trust in love ... If time is playing with us If life turns us back, will you still there? Can you find the words? Promise me that nothing and no one can do that one day surrenders It abandons .... Promise me that someday perhaps my fears will not be the same .. Promise me, promise me. I would like to think, but somewhere I'm so afraid of having to start a new story, a fresh start, can you make me forget that I once wanted to believe, My eyes still remember sometimes I'm often wrong, I remember the tears that flowed well before you Will you make me forget the faces of those I liked, without anything in return Promise me that someday I will trust in love ... Em muốn dành thời gian, nhưng anh ấy không cho em chọn lựa Không nghĩ rằng em giả vờ nhưng vẫn mang em quay về với anh Em quay lại đối mặt với những câu hỏi chưa được trả lời sẽ dành cho em Liệu anh có thể ở đây khi những đêm tối của em dài dẳng, anh có thể chỉ yêu mình em không ? Em muốn suy nghĩ, nhưng một nơi nào đó Em rất lo sợ khi phải bắt đầu một câu chuyện mới, một khởi đầu mới, liệu anh có thể làm cho em quên đi những điều một khi em đã tin tưởng ? Đôi mắt em vẫn còn nhớ rằng đôi khi Em thường sai, em nhớ những giọt nước mắt đã tràn ra rất nhiều trước anh Anh sẽ làm em quên đi những gương mặt của những người em đã yêu thích, mà không cần bất cứ điều gì trở lại? Hứa với em một ngày nào đó em sẽ tin tưởng vào tình yêu... Em đang cố gắng mạnh mẽ, em vẫn cảm thấy rằng em đang hủy hoại chính em Những kỉ niệm này lại hiện diện trong em lần nữa và lần nữa cũng như để thức tỉnh em Em sẵn sàng trả giá vì đã quá yêu, vì đã được quá nhiều Nếu một ngày em gục ngã, anh sẽ ở đó để gặp em ? Em muốn suy nghĩ, nhưng một nơi nào đó Em rất lo sợ khi phải bắt đầu một câu chuyện mới, một khởi đầu mới, liệu anh có thể làm cho em quên đi những điều một khi em đã tin tưởng ? Đôi mắt em vẫn còn nhớ rằng đôi khi Em thường sai, em nhớ những giọt nước mắt đã tràn ra rất nhiều trước anh Anh sẽ làm em quên đi những gương mặt của những người em đã yêu thích, mà không cần bất cứ điều gì trở lại? Hứa với em một ngày nào đó em sẽ tin tưởng vào tình yêu... Nếu thời gian bắt đầu cho chúng ta Nếu cuộc sống làm chúng ta trở lại với nhau, anh sẽ vẫn ở đó chứ ? Anh có thể tìm thấy những từ này không ? Hứa với em rằng không có thứ gì và không một ai có thể làm điều đó Từ bỏ.... Hứa với em rằng một ngày nào đó có lẽ nỗi sợ hãi của em sẽ không còn như nhau nữa...Hứa với em, hãy hứa với em... Em muốn suy nghĩ, nhưng một nơi nào đó Em rất lo sợ khi phải bắt đầu một câu chuyện mới, một khởi đầu mới, liệu anh có thể làm cho em quên đi những điều một khi em đã tin tưởng ? Đôi mắt em vẫn còn nhớ rằng đôi khi Em thường sai, em nhớ những giọt nước mắt đã tràn ra rất nhiều trước anh Anh sẽ làm em quên đi những gương mặt của những người em đã yêu thích, mà không cần bất cứ điều gì trở lại? Hứa với em một ngày nào đó em sẽ tin tưởng vào tình yêu...
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP