Lời Dịch - Complicated Heart - Michael Learns To Rock

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 1.485 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Complicated Heart - Michael Learns To Rock

    Complicated Heart - MLTR Don't know what to say now Don't know where to start I don't know how to handle A complicated heart You tell me you are leaving But I just have to say Before you throw it all away Even if you want to go alone I will be waiting when you're coming home If you need someone to ease the pain You can lean on me, my love will still remain Don't know what you're thinking To me it seems quite tough To hold a conversation When words are not enough So this is your decision And there's nothing I can do I can only say to you Không biết phải nói những gì Không biết phải bắt đầu từ đâu Anh không thể nào kiểm soát Một trái tim rối bời Em bảo anh, em đi đây Nhưng anh cần phải nói Trước khi em chẳng thèm nghe (điệp khúc) Cho dù nếu em muốn ra đi một mình Anh sẽ đợi chờ khi em trở về Nếu em cần một ai đó làm vơi nỗi đau Em có thể nương tựa vào anh, tình yêu của anh sẽ mãi vẫn còn đó Không hiểu em đang nghĩ điều gì? Với anh nó dường như một cái chạm khẽ Giữ lấy một cuộc trò chuyện Khi những ngôn từ là không đủ Vậy đây là quyết định của em Và anh chẳng thể làm được gì Anh chỉ có thể nói với em (lặp lại điệp khúc)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...