1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Come, Thou fount of every blessing - Phước nguyên từ trời - Brent Brunson

    Come, Thou fount of every blessing, Tune my heart to sing Thy grace; Streams of mercy, never ceasing, Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, Sung by flaming tongues above. Praise the mount! I’m fixed upon it, Mount of God’s redeeming love. Here I raise mine Ebenezer; Hither by Thy help I’m come; And I hope, by Thy good pleasure, Safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, Wandering from the fold of God; He, to rescue me from danger, Interposed His precious blood. O to grace how great a debtor Daily I’m constrained to be! Let Thy goodness, like a fetter, Bind my wandering heart to Thee. Prone to wander, Lord, I feel it, Prone to leave the God I love; Here’s my heart, O take and seal it, Seal it for Thy courts above. Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng, Bật lên khúc ca chúc ơn Ngài; Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng, Giục tôi thỏa vui hát một bài; Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm Mà lưỡi lửa cõi thiên thượng hát, Để tôi ngợi ngọn Ân điển ngàn tầm, Là non cứu ân, non cực lạc. Đến đây là nhờ Chân Chúa phò trì, Nguyền xây cất Ê-bên-ê-xe; Nếu Cha đẹp lòng tôi dám nguyện kỳ, Miền thiên quốc tôi sớm quay về; Jêsus kiếm tôi khi đang thất lạc, Từng vơ vẩn cách xa đường thánh; Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạt, Vực tôi khỏi nanh sói hại hành. Chính tôi đây nợ ơn Chúa nặng dày, Nợ kia cứ vẫn vương mãi hoài; Khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày, Buộc tâm vẩn vơ tôi vào Ngài; Từ nhiệm tánh tôi ưa xa Thánh Phụ, Thường hay cách ly Cha Từ Ái; Kính dâng lòng nầy cho Chúa Jêsus, Nguyền xin Chúa niêm ấn thiên đài.
     Đang tải...
Chủ đề liên quan - Lời Dịch Thou Diễn đàn Date
JUDY JUDY JUDY (Lời Dịch Anh Việt) Johnny Tillotson Listening (Nghe) Hôm qua, lúc 12:45
I´M GONNA KNOCK ON YOUR DOOR (Lời Dịch Anh Việt) Eddie Hodges Listening (Nghe) Hôm qua, lúc 06:25
I WENT TO YOUR WEDDING (Lời Dịch Anh Việt) Patti Page Listening (Nghe) 16:24 ngày Thứ ba
RHYTHM OF THE RAIN (Lời Dịch Anh Việt) The Cascades Listening (Nghe) 12:50 ngày Thứ ba
Lời Dịch - How great Thou art - Lớn bấy duy Ngài - Sandi Patty Bài hát hay 26/10/2011
Lời Dịch - Thou Art Blind - Rotting Christ Bài hát hay 22/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP