1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Chuột yêu gạo ( 老鼠爱大米 ) - Hương Hương / Xiang Xiang / 香香    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    [ti: 老鼠爱大米] [ar: 香香] 我听见你的声音 有种特别的感觉 让我不断想不敢再忘记你 我记得有一个人 永远留在我心中 哪怕只能够这样的想你 如果真的有一天 爱情理想会实现 我会加倍努力好好对你永远不改变 不管路有多么远 一定会让它实现 我会轻轻在你耳边对你说(对你说) 我爱你爱着你 就像老鼠爱大米 不管有多少风雨我都会依然陪着你 我想你想着你 不管有多么的苦 只要能让你开心我什么都愿意 这样爱你 -Pinyin-- [ti: láo shǔ ài dà mǐ ] [ar: xiāng xiāng ] wǒ tīng jiàn nǐ de shēng yīn yǒu zhǒng tè bié de gǎn jué ràng wǒ bú duàn xiǎng bù gǎn zài wàng jì nǐ wǒ jì dé yǒu yí gè rén yóng yuǎn liú zài wǒ xīn zhōng nǎ pà zhǐ néng gòu zhè yàng de xiǎng nǐ rú guǒ zhēn de yǒu yì tiān ài qíng lí xiǎng huì shí xiàn wǒ huì jiā bèi nǔ lì hǎo hǎo duì nǐ yóng yuǎn bù gǎi biàn bù guǎn lù yǒu duō me yuǎn yí dìng huì ràng tā shí xiàn wǒ huì qīng qīng zài nǐ ěr biān duì nǐ shuō ( duì nǐ shuō ) wǒ ài nǐ ài zhe nǐ jiù xiàng láo shǔ ài dà mǐ bù guǎn yǒu duō shǎo fēng yǔ wǒ dū huì yī rán péi zhe nǐ wǒ xiǎng nǐ xiǎng zhe nǐ bù guǎn yǒu duō me de kǔ zhǐ yào néng ràng nǐ kāi xīn wǒ shén me dōu yuàn yì zhè yàng ài nǐ [ti: Chuột yêu gạo] [ar: Hương Hương] Em nghe thấy tiếng nói của anh Thấy có một cảm giác đặc biệt Để cho em không ngừng Và không quên nhớ anh Em nhớ rằng đã có một người Vĩnh viễn lưu lại trong tim em Và có lẽ cũng chỉ có cách này Để cho em mãi vẫn nhớ về anh Nếu như thật sự có một ngày Lý tưởng tình yêu thành hiện thực Em tự mình sẽ cố gắng bội phần Luôn đối tốt với anh không thay đổi Chẳng quản ngại dù đường có bao xa Em nhất định biến nó thành hiện thực Em sẽ tới, nói nhẹ bên tai anh Em yêu anh luôn vẫn yêu anh Giống như là bầy chuột yêu thóc gạo Chẳng quản ngại dù có bao mưa nắng Em vẫn luôn kề cận bên cạnh anh Em nhớ anh vẫn luôn nhớ anh Chẳng quản ngại dù có bao đau khổ Chỉ cần anh mãi luôn luôn vui vẻ Em nguyện ý làm tất cả mọi điều Em yêu anh, yêu như thế đó
     Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...