Lời Dịch - Chocolate Love - SNSD (Girls' Generation)

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 872 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Chocolate Love - SNSD (Girls' Generation)

    ===HANGUL==== 널 처음 본 순간부터 만지고 싶어 나만 가지고 싶어 Chocolate love! 요술 같은 새로운 매력 거부할 수 있겠니 도도하게 새침하게 널 감추고 있어 이런 느낌 처음인걸 난 빠져버렸죠 I got you babe, I call, I call it chocolate love 너를 원해, 가질래 달콤 달콤 오 chocolate love 멋지단 말론 부족한 걸 모두가 놀랄 거야 쓰러질 거야 Chocolate love! Brand new world.. 한 마디로 다 설명할 수 없는 걸 무심하게 날카롭게 유혹하고 있어 이런 느낌 처음인걸 난 녹아버렸죠 I got you babe, I call, I call it chocolate love 너를 원해, 가질래 아찔 아찔 오 chocolate love I got you babe, I call, I call it chocolate love 너를 원해, 가질래 달콤 달콤 오 chocolate love woo~그댄 제법 쉽지 않아 보여 하지만 느낌이 와요 로~맨틱 하게 초콜릿처럼 오 그렇게 나에게 와요 woo~그댄 제법 쉽지 않아 보여 하지만 느낌이 와요 로~맨틱 하게 초콜릿처럼 오 그렇게 나에게 와요 I got you babe, I call, I call it chocolate love 너를 원해, 가질래 달콤 달콤 오 chocolate love I got you babe, I call, I call it chocolate love 너를 원해, 가질래 아찔 아찔 오 chocolate love ====TRANS===== The moment I saw you I wanted you and only to be mine Chocolate love! Can you ignore this magical like charm I am hiding you proudly while playing dumb This new sensation; I’ve fallen for it I got you babe, I call, I call it chocolate love I want you, I want sweet-sweet oh chocolate love “Awesome” is insufficient, everyone will be surprised and shocked Chocolate love! Brand new world… it can’t be explained with words… Unconsciously seducing This new sensation; I’ve melted I got you babe, I call, I call it chocolate love I want you, I want sweet-sweet oh chocolate love I got you babe, I call, I call it chocolate love I want you, I want sweet-sweet oh chocolate love woo~ You aren’t supposed to look easy, but I can feel it Ro~mantically just like a chocolate. Oh, come to me just like that woo~ You aren’t supposed to look easy, but I can feel it Ro~mantically just like a chocolate. Oh, come to me just like that I got you babe, I call, I call it chocolate love I want you, I want sweet-sweet oh chocolate love I got you babe, I call, I call it chocolate love I want you, I want sweet-sweet oh chocolate love Cái khoảnh khắc em thấy anh, em đã chỉ muốn anh là của em Tình yêu ngọt ngào! Anh có thể bỏ qua điều kì diệu này như sức quyến rũ Em đang tự hào trốn tránh anh trong câm lặng Thật là một cảm giác mới, em đã mê tít nó Em có anh rồi babe, em gọi , em gọi nó là tình yêu ngọt ngào EM muốn anh, em muốn sự ngọt ngào, oh, chocolate love "Tuyệt vời" là không đủ, mọi người sẽ ngạc nhiên và shock Chocolate love! Một thế giới mới....không thể giải thích chỉ bằng những từ ngữ Sự quyến rũ vô thức Một cảm giác mới, em như tan chảy Em có được anh rôi babe, em gọi, em gọi nó là tình yêu ngọt ngào Em muốn anh, em muốn sự ngọt ngào, oh, chocolate love Em bắt được anh rồi babe, em gọi , em gọi nó là tình yêu ngọt ngào Em muốn anh, em muốn sự ngọt ngào, oh, chocolate love woo~ Anh không coi nó có cái nhìn dễ dàng, nhưng em có thể cảm nhận nó Ro~Ngọt ngào như thanh chocolate. Oh nó đến với em như thế woo~ Anh không coi nó có cái nhìn dễ dàng, nhưng em có thể cảm nhận nó Ro~Ngọt ngào như thanh chocolate. Oh nó đến với em như thế Em bắt được anh rôi babe, em gọi, em gọi nó là tình yêu ngọt ngào Em muốn anh, em muốn sự ngọt ngào, oh, chocolate love Em bắt được anh rồi babe, em gọi , em gọi nó là tình yêu ngọt ngào Em muốn anh, em muốn sự ngọt ngào, oh, chocolate love
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP