Lời Dịch - Cheetah sister - The Cheetah Girls

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 798 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Cheetah sister - The Cheetah Girls

    Theres a time when we all choose To either quit or follow through To just loose faith Or trust your heart To somehow lead you through the dark You're not the only one who's dreamin' And who needs help to carry on We might get lonely but we're not alone [Guitar Solo] [Chorus:] Cause we are sisters We stand together We make up one big family though we don't look the same Our spots are different Different colors We make each other stronger That ain't ever gonna change We're cheetah girls cheetah sisters [Verse 2:] Gotta do what we gotta do Got the brains, got the power and we speak the truth We're from everywhere all around the world So ya best respect the cheetah girls Dancing, singing from our birth Working hard for what we deserve Trying not to break the rules 'Cause mama didn't raise no fools It may seem we're only dreaming And we need help to carry on Its good to know we're not alone [Chorus:] Cause we are sisters We stand together We make up one big family though we don't look the same Our spots are different Different colors We make each other stronger That ain't ever gonna change Believe it mister We're cheetah girls cheetah sisters [Bridge:] Someone's always there behind To catch us if we fall [Chorus:] Cause we are sisters We stand together We make up one big family though we don't look the same Our spots are different Different colors We make each other stronger That ain't ever gonna change Believe it mister We're cheetah girls cheetah sisters Có thời gian chúng ta đều chọn Đẻ cùng rút lui hay tiếp tục Để thua một cách công bằng Hoặc tin tưởng lẫn nhau Bằng cách nào đó dẫn đường cho bạn qua bóng đêm Bạn không phải là người duy nhất hy vọng Và là người cần giúp để tiếp tục Chúng ta có thể cô đơn nhưng chúng ta không hề đơn độc Vì chúng ta là chị em Chúng ta đứng cùng nhau Chúng ta làm nên một đại gia đình dù chúng ta không giống nhau Địa vị không giống nhau Màu da khác nhau Chúng ta làm mỗi người mạnh hơn Điều đó sẽ không thay đổi Chúng ta là những cô gái Cheetah, là chị em Cheetah Biết những gì chúng ta phải làm Có bộ não, có sức mạnh và chúng ta nói lên sự thật Chúng ta đến từ mọi nơi trên thế giới Nên bạn hãy tôn trọng những cô gái Cheetah Nhảy và hát từ khi vừa sinh ra Làm việc cật lực vì những gì chúng tôi đáng được hưởng Cố gắng không phá lệ Vì mẹ không nuôi những kẻ ngốc Có thể chúng tôi chỉ mơ tưởng Và cũng cần giúp thực hiện nó Thật tốt khi biết chúng ta không đơn độc Vì chúng ta là chị em Chúng ta đứng cùng nhau Chúng ta làm nên một đại gia đình dù chúng ta không giống nhau Địa vị không giống nhau Màu da khác nhau Chúng ta làm mỗi người mạnh hơn Điều đó sẽ không thay đổi Chúng ta là những cô gái Cheetah, là chị em Cheetah Luôn có ai đó đứng đằng sau Để nâng đỡ chúng tôi khi sa ngã Vì chúng ta là chị em Chúng ta đứng cùng nhau Chúng ta làm nên một đại gia đình dù chúng ta không giống nhau Địa vị không giống nhau Màu da khác nhau Chúng ta làm mỗi người mạnh hơn Điều đó sẽ không thay đổi Xin hãy tin Chúng tôi là những cô gái Cheetah, là chị em Cheetah
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP