Lời Dịch - Cheetah love - The Cheetah Girls

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 744 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Cheetah love - The Cheetah Girls

    This girl is a friend for life I'm gonna be there when You need me that's right Yeah this girl's never gonna change No matter where I go I'll still be the same And this girl wants to have some fun So put your hands up cause we've only begun And there's no stoppin' us because We got that cheetah love We are cheetah cheetah girls We stick together for life Sometimes we don't see eye to eye But we roll side by side There is nothing in the world that we can't overcome Strength in numbers got each other got that cheetah love I know there's a place to turn When I really need you two You put me first And my girls have always got my back No matter what happens I can count on that And we don't wanna escape it all My sisters are always gonna be my first call And there's no stoppin' us because We got that cheetah love We are cheetah cheetah girls We stick together for life Sometimes we don't see eye to eye But we roll side by side There is nothing in the world that we can't overcome Strength in numbers got each other got that cheetah love I'll never be someone who hurts you I'll never be someone who deserts you We have a bond no one is breaking And if they try we will still survive We are cheetah cheetah girls We stick together for life Sometimes we don't see eye to eye But we roll side by side There is nothing in the world that we can't overcome Strength in numbers got each other got that cheetah love We are cheetah cheetah girls We stick together for life Sometimes we don't see eye to eye But we roll side by side There is nothing in the world that we can't overcome Strength in numbers got each other got that cheetah love Cô gái này là bạn cả đời Tôi sẽ ở đó Khi bạn cần tôi đúng đó Cô gái này không bao giừo thay đổi Dù tôi đi đâu Tôi sẽ vẫn như thế thôi Và cô gái này muốn vui vẻ chút xíu Vậy nên hãy giơ tay lên vì chúng tôi mới chỉ bắt đầu Và sẽ không có gì ngăn chúng tôi vì Chúng tôi có tình yêu của Cheetah Chúng tôi là những cô gái Cheetah Chúng tôi gắn với nhau cả cuộc đời Đôi lúc chúng tôi không nhìn thẳng vào mắt nhau Nhưng chúng tôi luôn bên nhau Khong có gì chúng tôi không vượt qua Chúng tôi có tình yêu của Cheetah Tôi biết chỗ để rẽ Khi tôi rất cần hai bạn Các bạn đặt tôi lên trước Và các cô gái của tôi đều biết rõ tôi Dù có chuyện gì đi chăng nữa Tôi có thể tin vào nó Và chúng tôi không muốn bỏ tất cả Các chị em của tôi sẽ là người gọi đầu tiên Không có gì ngăn chúng tôi Vì chúng tôi có thình yêu của Cheetah Chúng tôi là những cô gái Cheetah Chúng tôi gắn với nhau cả cuộc đời Đôi lúc chúng tôi không nhìn thẳng vào mắt nhau Nhưng chúng tôi luôn bên nhau Khong có gì chúng tôi không vượt qua Chúng tôi có tình yêu của Cheetah Tôi sẽ không bao giờ là người làm tổn thương bạn Tôi sẽ hông bao giờ là người từ chối bạn Chúng tôi có thứ mà không ai có thể phá vỡ Và nếu họ thử thì chúng tôi vẫn sống sót Chúng tôi là những cô gái Cheetah Chúng tôi gắn với nhau cả cuộc đời Đôi lúc chúng tôi không nhìn thẳng vào mắt nhau Nhưng chúng tôi luôn bên nhau Khong có gì chúng tôi không vượt qua Chúng tôi có tình yêu của Cheetah Chúng tôi là những cô gái Cheetah Chúng tôi gắn với nhau cả cuộc đời Đôi lúc chúng tôi không nhìn thẳng vào mắt nhau Nhưng chúng tôi luôn bên nhau Khong có gì chúng tôi không vượt qua Chúng tôi có tình yêu của Cheetah
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...