Lời Dịch - Change The World - Anberlin

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 762 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Change The World - Anberlin

    If I could write one letter to the world as we know it I would list these rhymes that mean everything to me Heartache temporary, bullets only stop your blood Pain will live on and on In everyone, in everyone And we could change, we could change it down We could change the world, we could strike the chord We are the lost ones, we are the lost ones We could re-write history, if only you and me We are the lost ones, we are the lost ones And we could change it down The bottle holds no answers His lips can only sway Chemicals imbalance Who needs them anyway? Desire is close at hand Her lips can only sway There's more to life than this Don't give yourself away Don't give yourself away And we could change, we could change it down We could change the world, we could strike the chord We are the lost ones, we are the lost ones We could re-write history, if only you and me We are the lost ones, we are the lost ones And we could change it down Don't give yourself away Don't give yourself away Don't give yourself away And we could change it down, we could change it down, we could change it We could change the world, we could strike the chord We are the lost ones, we are the lost ones We could re-write history, if only you and me We are the lost ones, we are the lost ones We could change the world, if only you and me We are the lost ones, we are the lost ones Mọi người biết đấy, nếu tôi có thể viết một lá thư cho thế giới này Tôi sẽ liệt kê nhựng vần thơ có ý nghĩa nhất với mình Con tim đau đớn tạm thời, những viên đạn chỉ ngăn bạn không rỉ máu Nỗi đau sẽ vẫn còn đó và tiếp diễn Trong mỗi chúng ta, trong mỗi chúng ta Và chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể thay đổi lối sống đó Chúng ta có thể thay đổi cả thế giới, chúng ta có thể đạt được sự đồng cảm Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối Chúng ta có thể viết lại lịch sử, nếu chỉ có anh và tôi Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối Và chúng ta có thể thay đổi lối sống đó Cái chai không chứa câu trả lời nào Môi anh ta chỉ có thế mấp máy Mất cân bằng hóa học Ai mà cần mấy thứ đó? Niếm khao khát trong tầm tay Môi cô ấy chỉ có thể mấp máy Cuộc sống này vẫn còn nhiều điều hơn thế nữa Đừng từ bỏ bản thân Đừng từ bỏ bản thân Và chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể thay đổi lối sống đó Chúng ta có thể thay đổi cả thế giới, chúng ta có thể đạt được sự đồng cảm Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối Chúng ta có thể viết lại lịch sử, nếu chỉ có anh và tôi Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối Và chúng ta có thể thay đổi lối sống đó Đừng từ bỏ bản thân Đừng từ bỏ bản thân Đừng từ bỏ bản thân Và chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể thay đổi lối sống đó, chúng ta có thể Chúng ta có thể thay đổi cả thế giới, chúng ta có thể đạt được sự đồng cảm Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối Chúng ta có thể viết lại lịch sử, nếu chỉ có anh và tôi Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP