Lời Dịch - C'est la Vie - Shania Twain

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 680 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - C'est la Vie - Shania Twain

    It must be Monday! What a dumb day! Can't drag my butt outta bed Somebody stop me--I need another coffee Like a hole in my head When everyday begins this way Gets you down and can drive you mad The daily grind can freak your mind But life isn't all that bad Don't let it get to you C'est la vie! That's life, And that's how it's gonna be C'est la vie! Hold tight, It comes right eventually. Oh--ho If only I could sleep in And wake up on the weekend Oh, what a dream that would be, yeah But fat chance for that one It ain't gonna happen Better get back to reality I could be a slob or keep my job That is the choice we have The daily grind can freak your mind But life isn't all that bad Don't let it get to you C'est la vie! That's life, And that's how it's gonna be C'est la vie! Hold tight, It comes right eventually. Oh--ho Everybody's got to do it! Everybody's got to earn their way Uh, come on now You gotta work your own way through it Everybody's got their dues to pay Yeah The daily grind can freak your mind But life isn't all that bad Don't let it get to you C'est la vie! That's life, And that's how it's gonna be C'est la vie! Hold tight, It comes right eventually. Oh--ho Yeah, yeah C'est la vie! That's life, and that's how it's gonna be Uh, come on now C'est la vie! Hold tight, It comes right eventually. Oh--ho-- C'est la vie Đó hẳn là thứ hai! Một ngày câm lặng làm sao! Không thể nhấc mình khỏi giường Ai đó cản tôi -- Tôi cần một tách cà phê khác như một khoảng trống trong đầu Khi một ngày bắt đầu như thế Khiến bạn suy sụp và làm bạn phát điên Sự mệt nhọc hàng ngày có thể nhiễu loạn tâm trí Nhưng cuộc sống không hoàn toàn tệ hại [**] Đừng để điều đó xâm chiếm bạn C'est la vie! Đó là cuộc sống, Và điều đó sẽ là như thế C'est la vie! Giữ chặt lấy, Cuối cùng điều đó cũng đến thôi. Oh--ho Chỉ là nếu tôi có thể ngủ vùi và thức dậy vào cuối tuần Oh, Thế mới là giấc mơ, đúng thế Nhưng giấc mơ ngon lành dành cho người đó sẽ chẳng hề xảy đến Tốt hơn là trở lại thực tế Tôi có thể là một kẻ vô dụng hoặc làm tiếp việc mình Đó là sự lựa chọn cho chúng ta Cuộc sống thường nhật có thể nhiễu loạn tâm trí Nhưng không hoàn toàn tệ hại [**] Mọi người phải làm thế! Mọi người phải kiếm sống theo cách mình ừ, nào .. tiến lên Bạn phải làm việc bằng chính cách mình để vượt qua Mọi người có được quyền để đáp trả Đúng thế Cuộc sống thường nhật có thể nhiễu loạn tâm trí nhưng không hoàn toàn tệ hại [**] Yeah, yeah C'est la vie! Cuộc sống là thế, Và nó là như thế Ừ nào .. tiến lên C'est la vie! Giữ chặt lấy, Cuối cùng cũng đến ngay thôi. Oh--ho-- Cuộc sống là thế
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...