1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Celebrate The Day (ft. Amadou Marim) - Herbert Groenemeyer

    To win again To never stop finding Moving as one Is the word for home Begin to place Yourself in the big frame When you dream When you dream Away Away [Mariam & Amadou:] En avant pour la victoire (On to victory) En avant pour la victoire (On to victory) C'est le moment de l'espoir (It's time to hope) C'est le moment de l'espoir (It's time to hope) Let the sweet air Fill our hearts Walk on and celebrate the day The day, the day the day Celebrate the day The day, the day the day Celebrate the day Grab your drums Paint your soul Feel the roar and celebrate the day The day, the day the day Celebrate the day The day, the day the day Celebrate the day The day, the day the day To win again To never stop climbing The rising road Of ultimate faith Unity The world in a heartbeat When you dream When you dream Away Away Celebrate the day, the day, the day Celebrate the day, the day, the day Celebrate the day, the day, the day Celebrate the day, the day, the day Celebrate the day, the day, the day Lại chiến thắng Không bao giờ ngừng khám phá Mọi hành động đều như một Hành động cho quê hương Bắt đầu tới nơi Chính bản thân bạn nằm trong cấu trúc to lớn đó Khi bạn mơ ước Khi bạn mơ ước Còn rất xa Còn rất xa Trong chiến thắng Trong chiến thắng Là lúc ta có thể hi vọng Là lúc ta có thể hi vọng Hãy để cho không khí ngọt ngào nảy Tràn ngập trong trái tim chúng ta Cùng đi và kỉ niệm ngày đáng nhớ này Ngày này.... Kỉ niệm ngày đáng nhớ này Ngày này... Kỉ niệm ngày đáng nhớ này Cùng cầm trống lên Tô vẽ cho tâm hồn bạn Cảm nhận tiếng trống âm vang Và kỉ niệm ngày đáng nhớ này Ngày này... Kỉ niệm ngày đáng nhớ này Ngày này... Lại chiến thắng Không bao giờ ngừng vươn lên Tiến bước trên con đường Của niềm tin to lớn Đoàn kết Thế giới cùng chung một nhịp đập Khi bạn mơ ước Khi bạn mơ ước Còn rất xa Rất xa Cùng kỉ niệm ngày đáng nhớ này Cùng kỉ niệm ngày đáng nhớ này Cùng kỉ niệm ngày đáng nhớ này Cùng kỉ niệm ngày đáng nhớ này Cùng kỉ niệm ngày đáng nhớ này
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...