Lời Dịch - Caught in the middle - A1

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 895 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Caught in the middle - A1

    (paul) You said that love was just a state of mind, A puzzle made of pieces you can’t find, But for me you never really had the time, I was blind ohhh. (christian) And everything that you meant to me, Is written in the pages of my history, But it’s over now as far as I can see, Suddelnly... (ben) Things are so different now you’re gone I thought it would be easy I was wrong (and now I’m caught) And now I’m caught in the middle (caught in the middle) Even though I’m with someone new All I can think about is you (and now I’m caught) And now I’m caught in the middle. (caught in the middle) (mark) And even though she brings me brighter days, The thoughts of you are in my mind always, Like a memory that I can’t erase, It’s here to stay. (ben) Things are so different now you’re gone I thought it would be easy I was wrong (and now I’m caught) And now I’m caught in the middle (caught in the middle) Even though I’m with someone new All I can think about is you (and now I’m caught) And now I’m caught in the middle. (caught in the middle) (all) So different (ben) So different (all) So easy (ben) So so easy (all) But I can’t get over you (ben) Can’t get over you (all) So different (ben) So different (all) So easy (ben) So easy (all) But I can’t get over you (ben) Can’t get over you no babe! (ben)3 Things are so different now you’re gone I thought it would be easy I was wrong (and now I’m caught) And now I’m caught in the middle (caught in the middle) Even though I’m with someone new All I can think about is you (and now I’m caught) And now I’m caught in the middle. (caught in the middle) Em nói rằng tình yêu là đúng là một tình trạng tâm lí Một bài toán đố là những linh kiện mà em không thể tìm thấy Nhưng đối với anh em chưa bao giờ thật sự có thời gian Anh thật mù quáng Và mọi thứ mà em muốn nói với anh Được viết trong những trang nhật ký của anh Nhưng nó đã qua và bây giờ như anh có thể nhìn thấy,. Thật bất ngờ Những điều khác lạ và giờ em ra đi. Anh nghĩ rằng nó thật dễ dàng hay anh đã sai. (và giờ anh bị giam cầm) Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh. (bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh). Mặc dù anh với người mới nào đó Tất cả anh có thể nghĩ là em (và giờ anh bị giam cầm). Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh (bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh) Và mặc dù cô ấy cho anh những ngày sáng sủa hơn,. Những sự suy nghĩ của em trong tâm trí anh luôn luôn,. Cũng như một kí ức mà anh không thể xóa nhòa Nó là ở đây để ở lại Những điều khác lạ và giờ em ra đi. Anh nghĩ rằng nó thật dễ dàng hay anh đã sai. (và giờ anh bị giam cầm) Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh. (bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh). Mặc dù anh với người mới nào đó Tất cả anh có thể nghĩ là em (và giờ anh bị giam cầm). Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh (bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh) Thật khác lạ Thật dễ dàng Nhưng anh không thể có em Không thể có em Không thể không có em cô bé Những điều khác lạ và giờ em ra đi. Anh nghĩ rằng nó thật dễ dàng hay anh đã sai. (và giờ anh bị giam cầm) Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh. (bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh). Mặc dù anh với người mới nào đó Tất cả anh có thể nghĩ là em (và giờ anh bị giam cầm). Và giờ anh bị bắt ở một nơi xa xôi hẻo lánh (bị giam cầm ở một nơi xa xôi hẻo lánh)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...