1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Catch A Falling Star(Princess Diaries OST) - Unknown

  <object classid="clsid: D</D=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]

  </getflashplayer" flashvars="autoplay=false[/FLASH]

  Catch a falling star an put it in your pocket, Never let it fade away! Catch a falling star an put it in your pocket, Save it for a rainy day! For love may come an' tap you on the shoulder, Some star-less night! Just in case you feel you wanna hold her, Youll have a pocketful of starlight! Catch a falling star an ( Catch a falling . . . ) put it in your pocket, Never let it fade away! ( Never let it fade away! ) Catch a falling star an ( Catch a falling . . . ) put it in your pocket, Save it for a rainy day! ( Save it for a rainy day! ) For love may come and tap you on the shoulder, Some star-less night! An just in case you feel you wanta hold her, Youll have a pocketful of starlight! ( . . . pocketful of starlight! ) Catch a falling star an ( Catch a falling . . . ) put it in your pocket, Never let it fade away! ( Never let it fade away! ) Catch a falling star an ( Catch a falling . . . ) put it in your pocket, Save it for a rainy day! ( Save it for a rainy . . . Save it for a rainy, rainy rainy day! ) For when your troubles startn multiplyin, An' they just might! Its easy to forget them without tryin, With just a pocketful of starlight! Catch a falling star an ( Catch a falling . . . ) put it in your pocket, Never let it fade away! ( Never let it fade away! ) Catch a falling star an put it in your pocket, Save it for a rainy day! ( Save it for rainy day! ) Save it for a rainy day! Bắt lấy một ngôi sao băng và giữ nó trong túi của bạn Đừng bao giờ để nó biến mất! Bắt lấy một ngôi sao băng và giữ nó trong túi của bạn Để dành cho một ngày mưa! Để đến khi tình yêu đến và vỗ vào vai bạn Trong một đêm không sao! Chỉ trong lúc bạn muốn ôm nàng Bạn sẽ có một túi đầy sao Bắt lấy một ngôi sao băng( bắt lấy một ngôi sao băng...) và giữ nó trong túi của bạn Đừng bao giờ để nó biến mất( Đừng bao giờ để nó biến mất) Bắt lấy một ngôi sao băng( bắt lấy một ngôi sao băng...) và giữ nó trong túi của bạn Để dành cho một ngày mưa!( Để dành cho một ngày mưa!) Để đến khi tình yêu đến và vỗ vào vai bạn Trong một đêm không sao! Chỉ trong lúc bạn muốn ôm nàng Bạn sẽ có một túi đầy sao (...Một túi đầy sao!) Bắt lấy một ngôi sao băng( bắt lấy một ngôi sao băng...) và giữ nó trong túi của bạn Đừng bao giờ để nó biến mất( Đừng bao giờ để nó biến mất) Bắt lấy một ngôi sao băng( bắt lấy một ngôi sao băng...) và giữ nó trong túi của bạn Để dành cho một ngày mưa!( Để dành cho một ngày mưa...Dể dành cho một ngày mưa, một ngày mưa!) Để đến khi các vấn đề bắt đầu nảy sinh Và nó rất có thể như vậy! Thật dễ để quên chúng mà không cần cố gắng Với một túi đầy sao! Bắt lấy một ngôi sao băng( bắt lấy một ngôi sao băng...) và giữ nó trong túi của bạn Đừng bao giờ để nó biến mất( Đừng bao giờ để nó biến mất) Bắt lấy một ngôi sao băng và giữ nó trong túi của bạn Để dành cho một ngày mưa! Để dành cho một ngày mưa!( Để dành cho một ngày mưa!)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP