Lời Dịch - Castles In The Sky - Ian Van Dahl

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 895 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Castles In The Sky - Ian Van Dahl

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !

  Do you ever question your life? Do you ever wonder why? Do you ever see in your dreams, All the castles in the sky... Oh tell me why... Do we build castles in the sky... Oh tell me why... Are the castles way up high... Please tell me why... Do we build castles in the sky... Oh tell me why... Are the castles way up high... ... Do ever question your life? Do you ever wonder why? Do you ever see in your dreams... All the castle in the sky... Oh tell me why... Do we build castles in the sky... Oh tell me why... Are the castles way up high... Please tell me why... Do we build castles in the sky... Oh tell me why... Are the castles way up high... Bạn có bao giờ tự hỏi về cuộc sống của bạn? Bạn đã bao giờ tự hỏi là tại sao? Bạn đã bao giờ nhìn thấy trong giấc mơ của bạn, là tất cả các lâu đài trên bầu trời ...? oh cho tôi biết tại sao ... Chúng ta xây dựng lâu đài trên bầu trời ... cho tôi biết lý do tại sao ... lâu đài kia lại ở trên cao ... xin vui lòng cho tôi biết tại sao ... Chúng ta xây dựng lâu đài trên bầu trời ... oh cho tôi biết tại sao ... lâu đài kia lại ở trên cao ... ... Không bao giờ tự hỏi về cuộc sống của bạn? Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao? Bạn đã bao giờ nhìn thấy trong giấc mơ của bạn ... về tất cả các lâu đài trên bầu trời ... oh cho tôi biết tại sao ... Chúng ta xây dựng lâu đài trên bầu trời ... cho tôi biết lý do tại sao ... lâu đài kia lại ở trên cao ... xin vui lòng cho tôi biết tại sao ... Chúng ta xây dựng lâu đài trên bầu trời ... oh cho tôi biết tại sao ... lâu đài kia lại ở trên cao ...
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...