Lời Dịch - Captain Jack - Capitain Jack

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 726 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Captain Jack - Capitain Jack

    Heyo Captain Jack(Heyo Captain Jack) Bring me back to the railroad track (Bring me back to the railroad track) Running to the railroad track Run along with Captain Jack Run to peace camp back Run along with Captain Jack Badadadideido, left right, right left Badadadideido, run along with Captain Jack Forward march! Heyo Captain Jack (Heyo Captain Jack) Bring me back to the railroad track (Bring me back to the railroad track) Give me a gun in my hand (Give me a gun in my hand) I want to be shooting man (I want to be shooting man) Left, right, left (Left, right, left) The military step (The military step) The air force rap (The air force rap) The seventeen is the best (The seventeen is the best) Goo, left, go right, go pick up the step, go left, go right, go left (Goo, left, go right, go pick up the step, go left, go right, go left) Chorus: We are running to the railroad track Run along with Captain Jack Badadideido badadideido, run along with Captain Jack Run into the peace camp back Run along with Captain Jack Badadideido, badideido, badideidideidideido Badadadideido, left right right left Badadadideido, run along with Captain Jack Company attention forward march! Heyo Captain Jack (Heyo Captain Jack) Bring me back to the railroad track (Bring me back to the railroad track) Give me a bottle in my hand (Give me a bottle in my hand) I want to be drunken man (I want to be drunken man) Left, right, left (Left, right, left) The military step (The military step) The air force rap (The air force rap) The seventy is the best (The seventy is the best) Goo, left, go right, go pick up the step, go left, go right, go left (Goo, left, go right, go pick up the step, go left, go right, go left) We are running to the railroad track Run along with Captain Jack Badadideido badadideido, run along with Captain Jack Run into the peace camp back Run along with Captain Jack Badadideido, badideido, badideidideidideido Badadadideido, left right right left Badadadideido, run along with Captain Jack Heyo Captain Jack (Heyo Captain Jack) Bring me back to the railroad track (Bring me back to the railroad track) Give me a woman in my hand (Give me a woman in my hand) I want to be fucking man (I want to be fucking man) Left, right, left (Left, right, left) The military step (The military step) The air force rap (The air force rap) The seventeen is the best (The seventeen is the best) Forward march! We Are runningto the railroad track Run along with Captain Jack Badadideido badadideido, run along with Captain Jack Run into the peace camp back Run along with Captain Jack Badadideido, badideido, badideidideidideido Badadadideido, left right right left Badadadideido, run along with Captain Jack Heyo thuyền trưởng Jack ( Heyo thuyền trưởng Jack) Đưa tôi trở về đường ray nào (Đưa tôi trở về dường sắt nào) Chạy tới đường sắt Chạy cùng thuyền trưởng jack Chạy đi cho hoà bình trở lại Chạy cùng thuyền trưởng jack Badadadideido, qua trái, qua phải Badadadideido. Chạy cùng thuyền trưởng Jack nào Hành quân về phía trước Heyo thuyền trưởng jack (Heyo thuyền trưởng Jack) Đưa tôi trờ về đường sắt nào (Đưa tôi trở về đường sắt nào) Háy đặt vào tay tôi một khẩu súng (đặt vào tay tôi một khẩu súng) Tôi muốn trở thành tay thiện xạ (Tôi muốn trở thành tay thiện xạ) Trái, phải, trái Những bước chân của quân đội Những điệu rap mạnh mẽ tuổi mười bảy là đẹp nhất Qua trái, qua phải, nhấc chân lên nào, qua trái qua phải (Qua trái, qua phải, nhấc chân lên nào, qua trái, qua phải) Chỏus: Chúng ta đang chạy tới đướng sắt Chạy cùng thuyền trưởng jack Badadideido badadideido, chạy cùng thuyền trưởng jack Chạy cho hoà bình trở lại Chạy cùng thuyền trưởng Jack nào Badadideido, badideido, badideidideidideido Badadadideido, rẽ phải rẽ trái Tiến lên đoàn diễu hành! Heyo thuyền trưởng jack ( eyo thuyền trưởng Jack) Đưa tôi trờ về đường sắt nào (Đưa tôi trở về đường sắt nào) Háy đặt vào tay tôi một chai rượu Tôi muốn trở thành một gã say xỉn (Tôi muốn trở thành một gã say xỉn) Trái, phải, trái Những bước chân của quân đội Nhứng điệu rap mạnh mẽ Tuổi bảy mươi là đẹp nhất ( tuổi bảy mươi là đẹp nhất) Qua trái, qua phải, nhấc chân lên nào, qua trái , qua phải (Qua trái, qua phải, nhấc chân lên nào, qua trái , qua phải) Chúng ta đang chạy tới đướng sắt Chạy cùng thuyền trưởng jack Badadideido badadideido, chạy cùng thuyền trưởng jack Chạy cho hoà bình trở lại Chạy cùng thuyền trưởng Jack nào Heyo thuyền trưởng jack ( Heyo thuyền trưởng Jack) Đưa tôi trờ về đường sắt nào ( Đưa tôi trở về đường sắt nào) Đưa cho tôi một người đàn bà( Đưa cho tôi một người đàn ba) Tôi muốn trở thành một thằng tồi ( Tôi muốn trở thành một thằng tồi) Trái, phải, trái Những bước chân của quân đội Nhứng điệu rap mạnh mẽ Tuổi bảy mươi là đẹp nhất ( tuổi bảy mươi là đẹp nhất) Hành quân về phía trước nào! Chúng ta đang chạy tới đướng sắt Chạy cùng thuyền trưởng jack Badadideido badadideido, chạy cùng thuyền trưởng jack Chạy cho hoà bình trở lại Chạy cùng thuyền trưởng Jack nào Badadideido, badideido, badideidideidideido Badadadideido, rẽ trái, rẽ phải Badadadideido, chạy cùng thuyền trưởng Jack nào!
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP