Lời Dịch - Can't Help Falling In Love - Elvis Presley

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 6.692 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Can't Help Falling In Love - Elvis Presley

    (I just can't help falling in love with you) Wise men say only fools rush in But I can't help falling in love with you Shall I say would it be a sin (Be a sin) If I can't help falling in love with you Like a river flows (Oooh) To the sea (Oooh) So it goes Some things are meant to be Some things are meant to be [CHORUS] Take my hand (take my hand) Take my whole life too (life too) For I can't help falling in love with you Wise men say only fools rush in But I, I can't, I can't help Falling in love (falling in love) With you (with you) Like a river flows (Oooh) To the sea (Oooh) So it goes Some things are meant to be Some things are meant to be [CHORUS x2] Like a river flows That's the way it goes I just can't help fallin' in love with you (Fallin' in love with you) Like a river flows (yea yea) That's the way it goes(cause I can't) Fallin' in love with you Like a river flows (I just can't help myself) That's the way it goes I can't help falling in love with you (I can't help falling in love with you) [x2] Fallin'in love with you Anh không thể ngăn mình yêu em Những người không ngoan cho rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới lao vào (tình yêu) Nhưng anh không thể ngăn mình yêu em được Anh có thể nói đó là một điều tội lỗi không, (Là tội lỗi) Nếu anh không thể ngăn mình yêu em? Như con sông chảy (Ooh) Ra biển cả (Ooh) Vì vậy nó cứ diễn ra tự nhiên Như mọi thứ sinh ra phải thế Như mọi thứ sinh ra phải thế Hãy cầm lấy tay anh (cầm tay anh) Hãy nắm giữ cả cuộc đời anh (đời anh nữa) Vì anh không thể ngăn mình yêu em được nữa rồi. Những người không ngoan cho rằng chỉ có những kẻ ngu ngốc mới lao vào (tình yêu) Nhưng anh, anh không thể, không thể ngăn mình yêu em được nữa rồi Như con sông chảy (Ooh) Ra biển cả (Ooh) Vì vậy nó cứ diễn ra tự nhiên Như mọi thứ sinh ra phải thế Như mọi thứ sinh ra phải thế Như con sông chảy Đó là cách mà mọi thứ diễn ra Anh chỉ không thể ngăn mình yêu em nữa rồi (Yêu em) Như con sông chảy Đó là cách mà mọi thứ diễn ra (vì anh không thể) Yêu em Như con sông chảy (Anh không thể ngăn mình) Đó là cách mà mọi thứ diễn ra Anh chỉ không thể ngăn mình yêu em nữa rồi Yêu em
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP