1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Can't Back Down ( Camp Rock 2 OST ) - Demi Lovato

    We can't We can't back down (x4) Not right now We can't back down Not right now We can't back down We can't back down Don't close your eyes We're all in this together Wherever we draw the line We're not gonna straddle across it Or lose it We can't back down There's too much at stake This is serious Don't walk away We can't pretend it's not happening In our backyard Our own home plate (No way) We've been called out (We've been called out) Do you hear your name? (Yeah) I'm not confused Let's win this thing (Let's do it) We can't back down There's too much at stake Don't walk away Don't walk away, yeah Don't get me wrong I don't like confrontation I'd rather we all just get along Music should be undivided, united We can't back down There's too much at stake This is serious Don't walk away We can't pretend it's not happening In our backyard Our own home plate (No way) We've been called out (We've been called out) Do you hear your name? (Yeah) I'm not confused Let's win this thing (Let's do it) We can't back down There's too much at stake Don't walk away Don't walk away, yeah We got a situation that we can't ignore 'Cause ignorance is not bliss We don't have to take this, no With every big decision Comes an equally important share of the risk We gotta take this We can't back down There's too much at stake This is serious Don't walk away We can't pretend it's not happening In our backyard Our own home plate We've been called out Do you hear your name? I'm not confused Let's win this thing We can't back down There's too much at stake Don't walk away Don't walk away, yeah We can't back down We can't back down Not right now We can't back down Chúng ta không thể Chúng ta không thể lùi bước được Không phải lúc này Chúng ta không thể lùi bước được Không phải lúc này Chúng ta không thể lùi bước được Chúng ta không thể lùi bước được Đừng nhắm mắt lại Chúng ta sẽ luôn bên nhau Bất cứ nơi nào mà chúng ta đã vẽ đường đi Chúng ta sẽ không bước chân qua nó Hoặc đánh mất nó Chúng ta không thể lùi bước được Có quá nhiều mối nguy hiểm Việc này nghiêm trọng đấy Đừng có bỏ đi Chúng ta không thể vờ như nó không xảy ra Trong sân sau nhà Ngôi nhà của chúng ta đã được bảo vệ (Không thể nào) Chúng ta không thể bị loại ra ( Chúng ta không thể bị loại ra) Bạn có nghe thấy tên bạn không ? Tôi không cảm thấy run sợ đâu Hãy chiến thắng điều này ( Hãy tiến lên) Chúng ta không thể lùi bước được Có quá nhiều mối nguy hiểm Đừng có bỏ đi Đừng có bỏ đi Đừng khiến cho tôi mắc sai lầm Tôi không thích thú gì với sự đối đầu cả Tôi thích chúng ta được ở bên nhau Âm nhạc nên được hòa hợp , trọn vẹn Chúng ta không thể lùi bước được Có quá nhiều mối nguy hiểm Việc này nghiêm trọng đấy Đừng có bỏ đi Chúng ta không thể vờ như nó không xảy ra Trong sân sau nhà Ngôi nhà của chúng ta đã được bảo vệ (Không thể nào) Chúng ta không thể bị loại ra ( Chúng ta không thể bị loại ra) Bạn có nghe thấy tên bạn không ? Tôi không cảm thấy run sợ đâu Hãy chiến thắng điều này ( Hãy tiến lên) Chúng ta không thể lùi bước được Có quá nhiều mối nguy hiểm Đừng có bỏ đi Đừng có bỏ đi Chúng ta đã nắm được một vị trí vì thế mà chúng ta không thể phớt lờ Vì sự ngu dốt thì không có gì vui vẻ cả Chúng ta sẽ không phải làm điều đó, không đâu Với nhiều ý kiến to lớn Đi kèm một phần quan trọng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm Chúng ta sẽ làm được thôi Chúng ta không thể lùi bước được Có quá nhiều mối nguy hiểm Việc này nghiêm trọng đấy Đừng có bỏ đi Chúng ta không thể vờ như nó không xảy ra Trong sân sau nhà Ngôi nhà của chúng ta đã được bảo vệ (Không thể nào) Chúng ta không thể bị loại ra ( Chúng ta không thể bị loại ra) Bạn có nghe thấy tên bạn không ? Tôi không cảm thấy run sợ đâu Hãy chiến thắng điều này ( Hãy tiến lên) Chúng ta không thể lùi bước được Có quá nhiều mối nguy hiểm Đừng có bỏ đi Đừng có bỏ đi Chúng ta không thể lùi bước được Không phải lúc này Chúng ta không thể lùi bước được
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP