1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Can You Hear Me (OST East Of Eden) - Lee Seung Chul

    <strong> ((¯`'•.¸♥__EngTrans__♥¸.•'´¯)) </strong> In the end, we will eventually pass each other Left behind the recollection to forget each other Love the pain you left me How will I be able to endure my grief? Every day the bitter thoughts comes in Falling in love with you was death and I did not regret the decision When thinking about it, makes me want to go crazy Cry as if nobody is around Please don’t forget. Please don’t forget. I am on/by your side I love you, can you hear it? Even though you can’t be by my side, this isn’t goodbye Because the path you choose will make us meet again. When thinking about it, makes me want to go crazy Cry as if nobody is around Please don’t forget. Please don’t forget. I am on/by your side I love you, can you hear it? I will wait for you forever Even if you have forgotten me~ Because of love, I will love you Your tears, your loneliness, I will take them with me Please don’t cry anymore Even if the world makes you grief I love you, can you hear it? <strong> ((¯`'•.¸♥__Kanji+ PhiênÂm__♥¸.•'´¯)) </strong> 끝내 우린 스쳐가나봐 KkeutNae URin SeuChyeoGaNaBwa 기억넘어 서로를 지워야하나요~ GiEogNeomEo SeoRoReur JiWoYaHaNaYo~ 내게 사랑이준 깊은상처는 NaeGe SaRangIJun GipEunSangCheoNeun 어떻게 견디며 살아야하는지 EoTteohGe GyeonDiMyeo SarAYaHaNeunJi 매일 아픈 그리움속에 가슴텅빈채 살아도 MaeIr APeun GeuRiUmSogE GaSeumTeongBinChae SarADo 그대를 사랑했던일 그것만은 죽어도 나 후회하지않아요 GeuDaeReur SaRangHaessDeonIr GeuGeosManEun JugEoDo Na HuHoeHaJiAnhAYo ※그대가 보고싶을때 미칠듯 보고싶을때 ※GeuDaeGa BoGoSipEurTtae MiChirDeus BoGoSipEurTtae 그저 한번씩 나 이렇게 남모르게 울면되요 GeuJeo HanBeonSsig Na IReohGe NamMoReuGe UrMyeonDoeYo 잊지 말아요 그대요 잊지 말아요 IjJi MarAYo GeuDaeYo IjJi MarAYo 내가 늘 그대의 곁에 있음을 NaeGa Neur GeuDaeUi GyeotE IssEumEur 사랑해요 그대 지금 듣고 있나요 SaRangHaeYo GeuDae JiGeum DeudGo IssNaYo 그대 내게 올수 없어도 아직 이별은 아니죠 / GeuDae NaeGe OrSu EobsEoDo AJig IByeorEun ANiJyo / 온길을 돌아 언젠가 내게 돌아오려고 떠나는 길일테니깐 OnGirEur DorA EonJenGa NaeGe DorAORyeoGo TteoNaNeun GirIrTeNiKkan ※그대가 보고싶을때 미칠듯 보고싶을때 ※GeuDaeGa BoGoSipEurTtae MiChirDeus BoGoSipEurTtae 그저 한번씩 나 이렇게 남모르게 울면되요 GeuJeo HanBeonSsig Na IReohGe NamMoReuGe UrMyeonDoeYo 잊지 말아요 그대요 잊지 말아요 IjJi MarAYo GeuDaeYo IjJi MarAYo 내가 늘 그대의 곁에 있음을 NaeGa Neur GeuDaeUi GyeotE IssEumEur 사랑해요 그대 지금 듣고 있나요 SaRangHaeYo GeuDae JiGeum DeudGo IssNaYo 언제라도 그댈 기다릴게요 EonJeRaDo GeuDaer GiDaRirGeYo 먼저 그대가 날 잊는다해도 워우워~ MeonJeo GeuDaeGa Nar IjNeunDaHaeDo WoUWo~ 사랑하니깐 내가더 사랑하니까 SaRangHaNiKkan NaeGaDeo SaRangHaNiKka 그대 눈물도 외로움도 내가 다가져갈게요 GeuDae NunMurDo OeRoUmDo NaeGa DaGaJyeoGarGeYo 울지말아요 그대여 울지말아요 UrJiMarAYo GeuDaeYeo UrJiMarAYo 세상이 그대를 슬프게해도 SeSangI GeuDaeReur SeurPeuGeHaeDo 사랑해요 그대 지금듣고 있나요 SaRangHaeYo GeuDae JiGeumDeudGo IssNaYo Em có nghe thấy anh không ? Đến cuối cùng, chúng ta sẽ chỉ lướt qua nhau Hãy để kí ức lại phía sau để chúng ta có thể quên được nhau Tình yêu mà em để lại cho anh là nỗi đau Anh sẽ có thể chịu đựng được nỗi đau này như thế nào đây ? Mỗi ngày những ý nghĩ cay đắng lại đến Yêu em là chọn lựa cái chết nhưng anh không hề hối tiếc với sự lựa chọn đó Khi nghĩ về nó khiến anh như muốn phát điên Anh khóc như chốn không người Xin em đừng quên, xin đừng quên Anh luôn bên cạnh em Anh yêu em , em có thể nghe thấy không ? Dù cho em không thể ở bên cạnh anh thỉ điều này chẳng phải là chia tay đâu Vì con đường mà em chọn đó sẽ khiến chúng ta gặp lại nhau Khi nghĩ về nó khiến anh như muốn phát điên Anh khóc như chốn không người Xin em đừng quên, xin đừng quên Anh luôn bên cạnh em Anh yêu em , em có thể nghe thấy không Mãi mãi anh sẽ đợi chờ em Thậm chí nếu như em đã quên anh rồi Vì tình yêu, anh sẽ yêu em Những giọt nước mắt của em, sự hiu quạnh của em, anh sẽ mang chúng đi cùng anh Xin em đừng khóc nữa Thậm chí nếu thới gian này có khiến em đau buồn Thì anh sẽ yêu em, em có thể nghe thấy không ?
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...