Lời Dịch - Can You Be True? - Elvis Costello

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 693 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Can You Be True? - Elvis Costello

    Can you be true? Can this possibly be real? I knew quite suddenly Do you sense how I feel? I long to hear you whisper my name 'Til you tell me "My Darling, you may be my man." There will be days when you must go from my sight There may be nights when clouds deny us starlight Only time will tell us I hope that it speaks gently if it isn't meant to be Then again By then we might not be listening so attentively I will be there If the days bring torments and trials To close the distances only measured in miles I long to hold you all through the night And to tell you "My Darling, you make everything seem right" And then I'll hear you calling in my name And I'll answer "My Darling, I may be your man" Em có thật chăng? Điều có thể này là thật được ư? Tôi biết quá đột ngột Em có hiểu cảm xúc của tôi đây? Tôi khao khát được nghe em thầm thì gọi tên Cho tới khi em nói "Anh yêu ơi, anh có thể là người đàn ông của em" Sẽ có những ngày khi bạn phải đi từ tầm nhìn của tôi Sẽ có những đêm khi mây mù chối từ ánh sao cho chúng ta Chỉ có thời gian mới nói được Tôi mong rằng thời gian sẽ thủ thỉ nhẹ nhàng nếu không phải Và rồi lần nữa Sau đó chúng ta có thể không chăm chú lắng nghe nữa Tôi sẽ ở đó Nếu năm tháng mang đến dày vò và thử thách Để thu hẹp khoảng cách chỉ đo bằng dặm Tôi khao khát được ôm em suốt đêm Để nói rằng "Em dấu yêu, em khiến mọi việc đúng đắn cả" Và rồi tôi sẽ nghe em gọi tên mình Và tôi sẽ trả lời "Em à, anh có thể là người đàn ông của em"
     Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP