Lời Dịch - California Dreaming - The Mamas And The Papas

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 941 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - California Dreaming - The Mamas And The Papas

    All the leaves are brown (All the leaves are brown) And the sky is gray. (And the sky is gray). I've been for a walk (I've been for a walk) On a winter's day. (On a winter's day). I'd be safe and warm (I'd be safe and warm) if I was in L.A. (If I was in L.A.) California dreamin' (California dreamin') on such a winter's day. Stopped in to a church I passed along the way. Well I got down on my knees (got down on my knees) And I pretend to pray. (I pretend to pray). You know the preacher likes the cold. (preacher likes the cold). He knows I'm gonna stay. (knows I'm gonna stay). California dreamin' (California dreamin') on such a winter's day. (Bridge) All the leaves are brown (All the leaves are brown) And the sky is gray. (And the sky is gray). I've been for a walk (I've been for a walk) On a winter's day. (On a winter's day). If I didn't tell her (If I didn't tell her) I could leave today. (I could leave today). California dreamin' (California dreamin')on such a winter's day, California dreamin' on such a winter's day, California dreamin' on such a winter's day. Tất cả lá cây đều ngả nâu (Tất cả lá cây đều ngả nâu) Và bầu trời xám ngắt (Và bầu trời xám ngắt) Tôi đã từng dạo bước (Tôi đã từng dạo bước) Vào một ngày mùa đông (Vào một ngày mùa đông) Lẽ ra tôi đã an toàn và ấm áp (Lẽ ra tôi đã an toàn và ấm áp) Nếu tôi chịu ở lại Los (Nếu tôi chịu ở lại Los ) Mộng tưởng California (Mộng tưởng California) Vào một ngày đông giá Dừng lại ở nhà thờ, tôi dọc theo con đường Rồi, tôi đã quỳ xuống Và làm bộ nguyện cầu Bạn biết đấy, kẻ thuyết giáo cũng như cái lạnh Ông ta biết những gì tôi đang chịu đựng (Biết những gì tôi đang chịu đựng) Mộng tưởng California (Mộng tưởng California) Vào một ngày đông giá (Bridge) Tất cả lá cây đều ngả nâu (Tất cả lá cây đều ngả nâu) Và bầu trời xám ngắt (Và bầu trời xám ngắt) Tôi đã từng dạo bước (Tôi đã từng dạo bước) Vào một ngày mùa đông (Vào một ngày mùa đông) Giá mà tôi đừng bảo với nàng (Giá mà tôi đừng bảo với nàng) Tôi đã có thể ra đi hôm nay (Tôi đã có thể ra đi hôm nay) Mộng tưởng California(mộng tưởng california) Vào một ngày đông giá Mộng tưởng California Vào một ngày đông giá Mộng tưởng California Vào một ngày đông giá
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP