1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Burning Down The House (Transformers OST) - The Used    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Watch out You might get what youre after Cool babies Strange but not a stranger Im an ordinary guy Burning down the house Hold tight wait till the partys over Hold tight were in for nasty weather There has got to be a way Burning down the house Heres your ticket pack your bag: time for jumpin overboard The transportation is here Close enough but not too far, maybe you know where you are Fightin fire with fire All wet Hey you might need a raincoat Shakedown Dreams walking in broad daylight Three hun-dred six-ty five de-grees Burning down the house It was once upon a place sometimes I listen to myself Gonna come in first place People on their way to work baby what did you except Gonna burst into flame Burning down the house My house Sout of the ordinary Thats might Dont want to hurt nobody Some things sure can sweep me off my feet Burning down the house No visible means of support and you have not seen nuthin yet Everythings stuck together I dont know what you expect starring into the tv set Fighting fire with fire Coi chừng nhé Bạn sẽ nhận được những gì sau đó Những cô gái tuyệt vời Vừa lạ nhưng vừa quen Tôi là một chàng trai bình thường Muốn đốt sập ngôi nhà Hãy gắng sức đợi cho đến khi bữa tiệc tàn Hãy gắng sức trong thời tiết kinh tởm Chắc phải có một giải pháp Là đốt sập ngôi nhà Đây là tấm vé bao bọc chiếc túi của bạn: đến lúc nhảy lên mạn tàu rồi Phương tiện chuyên chở đây rồi Đủ gần nhưng không quá xa, có lẽ bạn biết nơi bạn đang ở Hãy chiến đấu với ngọn lửa bằng lửa đi Mọi thứ đều ướt hết Này bạn cần có một cái áo mưa đấy Tìm một chỗ trú ẩn đi Hãy mơ rằng mình đang đi trên biển rộng giữa thanh thien bạch nhật Ba trăm sáu mươi lăm độ Đốt sập ngôi nhà Đã có một nơi mà tôi đôi khi phải nghe chính mình Đến nơi đầu tiên Mọi người đang đi làm vậy chính xác cưng đang làm gì Phải làm nó bùng lên ngọn lửa Phải đốt sập ngôi nhà Ngôi nhà của tôi Chỉ bình thường thôi Điều đó có lẽ là Không muốn làm đau ai Vài điều chắc có thể nên bị quét bỏ dưới chân tôi Phải đốt sập ngôi nhà Không có phương tiện hỗ trợ nào thấy được và bạn hãy coi như chưa thấy gì Mọi thứ tắc nghẽn lại với nhau Tôi không biết rằng bạn mong đợi để nhìn vào tivi Hãy chiến đấu với ngọn lửa bằng lửa đi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP