Lời Dịch - Brothers - Ola Svensson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 672 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Brothers - Ola Svensson

    Like a shelter in the storm, I´ll keep you warm Know that you always can count on me When everything fails, I´ll be the wind in your sails Know that you always can count on me With you I am strong I feel ten feet tall If things go wrong you´re there to break my fall It´s not our colors It´s not our race That makes us brothers No matter what we might face It´s not our last name, not the blood in our vanes That makes us brothers The love we share makes us the same. Like the ground you walk on so solid and strong Know that you always can count on me Anything that you need, even the air that I breathe Know that you always can count on me With you I am strong I feel ten feet tall If things go wrong you´re there to break my fall It´s not our colors It´s not our race That makes us brothers No matter what we might face It´s not our last name, not the blood in our vanes That makes us brothers The love we share makes us the same. I want you to know, in my eyes you´re heroes And I can´t imagine a life without And if tomorrow never comes, I´ll thank you for today It´s not our colors It´s not our race That makes us brothers No matter what we might face It´s not our last name, not the blood in our vanes That makes us brothers The love we share makes us the same. It´s not our colors It´s not our race That makes us brothers No matter what we might face It´s not our last name, not the blood in our vanes That makes us brothers The love we share makes us the same Giống như nơi trú ẩn trong bão táp, tôi sẽ giữ ấm cho bạn Bạn biết có thể tin tưởng vào tôi mà Khi có chuyện bất ổn, tôi sẽ là gió thổi cánh buồm của bạn Bạn biết có thể tin tưởng vào tôi mà Với bạn tôi thật mạnh mẽ Tôi cảm thấy mình đứng vững Nếu có gì không đúng, bạn ở đó và sửa lỗi sai của tôi *điệp khúc*: Đó không phải là màu da của chúng ta Đâu phải là chủng tộc của mỗi người Điều đó khiến chúng ta trở thành anh em Không cần biết đến những gì chúng ta phải đối mặt Đó đâu phải là họ của chúng ta Không phải dòng máu chảy trong mỗi người Điều đó khiến chúng ta trở thành anh em Tình cảm giành cho nhau giúp ta chẳng còn khác biệt Giống như mặt đất bạn bước trên, rắn chắc và mạnh mẽ Bạn biết có thể tin tưởng vào tôi mà Mọi thứ mà bạn cần, kể cả không khí mà tôi hít thở Bạn biết có thể tin ở tôi mà Với bạn tôi thật mạnh mẽ Tôi cảm thấy mình đứng vững Nếu có gì không đúng, bạn ở đó và sửa lỗi sai của tôi (điệp khúc) Tôi muốn bạn biết rằng, trong mắt tôi bạn là anh hùng Và tôi chẳng thể tưởng tượng cuộc sống thiếu bạn Và nếu ngày mai chẳng tới, tôi muốn cảm ơn bạn vì ngày hôm nay (điệp khúc) 2x
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...