Lời Dịch - Brotherhood - 3T

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 579 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Brotherhood - 3T

    United we stand Divided we fall So it is in the brotherhood In the brotherhood Brotherhood Forever we'll stay Together and strong Growin' up in the brotherhood In the brotherhood Brotherhood Say, brothers are your best friends By your side until the end Always there to lend a hand And do all they can, yeah See, brothers stand tall All for one and one for all I'll do all that a brother could To make it good in my brotherhood United we stand Divided we fall So it is in the brotherhood In the brotherhood Brotherhood Forever we'll stay Just together and strong Growin' up in the brotherhood In the brotherhood Brotherhood I'll be there for them Whenever they're in need We share a common band You see, I learned it from a brother And I taught it to my younger I realize that life is hard And it has it's ups and downs There's no need to worry 'bout a thing 'Cos I know all is good in my brotherhood United we stand (united we stand) Divided we fall (divided we will fall) So it is in the brotherhood (brotherhood) In the brotherhood (brotherhood) Brotherhood Forever we'll stay (forever we will stay) Together and strong (together and so strong) Growin' up in the brotherhood (in the brotherhood) In the brotherhood (in the brotherhod) Brotherhood United we stand Divided we fall (divided we will fall) So it is in the brotherhood (in the brotherhood) In the brotherhood (brotherhood) Brotherhood (brotherhood, yeah) Forever we'll stay (forever we will stay) Together and strong (together and so strong) Growin' up in the brotherhood (in the brotherhood) In the brotherhood (in the brotherhood) Brotherhood That special bond That hold us three as one Makes me feel so good inside It makes me feel so strong I'll never turn my back on them As long as I live And whenever I have a problem I know to rely on my brotherhood 'Cos united we stand Divided we fall So it is in the brotherhood In the brotherhood Brotherhood Forever we'll stay Together and strong Growin' up in the brotherhood In the brotherhood Brotherhood (2x) Đoàn kết ta cùng đứng lên Chia cắt thì ta ngã xuống Vậy thì đó là tình anh em thắm thiết Trong tình anh em Tình anh em... Mãi mãi ta ở bên nhau Luôn bên nhau và thật mạnh mẽ Cùng lớn lên trong tình anh em Trong tình anh em Hãy nói đi, anh em và những người bạn thân Ta cùng ở bên nhau đến tận cùng Luôn sẵn sàng tại đây cho một bàn tay Và làm tất cả những gì chúng muốn Thấy chưa, những người anh em luôn đứng ngẩng cao đầu Mọi người vì một người và một người vì mọi người Ta sẽ làm tất cả những gì một người anh em có thể làm Để dựng xây một tình anh em tốt đẹp. Đoàn kết ta cùng đứng lên Chia cắt thì ta ngã xuống Vậy đó là tình anh em đấy Trong tình anh em Tình anh em... Mãi mãi ta ở bến nhau Luôn bên nhau và thật mạnh mẽ Cùng lớn lên trong tình anh em Trong tình anh em Tôi luôn ở đây vì họ Mỗi khi họ cần tôi Chúng ta là ban nhạc đoàn kết Bạn thấy đấy, tôi học điều đó từ một người anh em Và dạy những người trẻ hơn Tôi nhận ra rằng cuộc đời vô cùng gian khổ Và lúc nào cũng có những trắc trở Vậy chẳng cần phải lo đến một thứ gì đấy Vì tôi luôn biết mọi điều đều tuyệt thôi, trong tình anh em này Cùng đoàn kết ta đứng lên (Cùng đoàn kết ta đứng lên) Chia rẽ ta cùng ngã xuống (Chia rẽ ta cùng ngã xuống) Vì vậy đó là tình anh em đấy (Tình anh em) Trong tình anh em (Tình anh em) Tình anh em Mãi mãi ta ở bên nhau (Mãi mãi ta ở bên nhau) Bên nhau và thật mạnh mẽ (Bên nhau và thật mạnh mẽ) Cùng trưởng thành trong tình anh em (Trong tình anh em) Trong tình anh em Chia rẽ ta cùng ngã xuống (Chia rẽ ta cùng ngã xuống) Vì vậy đó là tình anh em đấy (Tình anh em) Trong tình anh em (Tình anh em) Tình anh em Mãi mãi ta ở bên nhau (Mãi mãi ta ở bên nhau) Bên nhau và thật mạnh mẽ (Bên nhau và thật mạnh mẽ) Cùng trưởng thành trong tình anh em (Trong tình anh em) Trong tình anh em Sự liên kết đặc biết ấy Luôn giữ chúng tôi ba người như một Làm tôi thấy và tuyệt trong lòng Tôi sẽ chẳng bao giờ quay lưng lại với họ đâu Chỉ cần tôi còn tồn tại thôi Và mỗi khi tôi có vấn đề gì Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào những người anh em. Đoàn kết ta cùng đứng lên Chia cắt thì ta ngã xuống Vậy đó là tình anh em đấy Trong tình anh em Tình anh em... Mãi mãi ta ở bến nhau Luôn bên nhau và thật mạnh mẽ Cùng lớn lên trong tình anh em Trong tình anh em (2x)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...