Lời Dịch - Breathing - Maria Haukaas Storeng

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 585 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Breathing - Maria Haukaas Storeng

    I was lost and hope was gone I was sinking like a stone Like a shipwreck stranded I was all alone Saying all is well so no one else could tell Heavy shackles round my feet Getting ready for the next defeat But somehow you came stumbling into my life and made me realize and now my feat are lifting slowly from the ground I'm breathing- now nothing holds me down I'm breathing- I thought that I would drown I'm breathing- I'm still breathing It's kind of funny how things change And how I'm free at last from all this chains and how this weight upon my shoulders disappeared with you just being her and now my feet are lifting slowly from the ground I'm breathing- now nothing holds me down I'm breathing- I thought that I would drown I'm breathing- I'm still breathing Once the dark was all I knew Now the sky is turning blue I see it - I feel it My world has turned around and I'm breathing I was lost but now I'm found My feet don't touch the ground (I'm breathing) Now nothing holds me down (I'm breathing) I thought that I would drown (I'm breathing) I'm still breathing I'm still breathing My world has turned around I'm still breathing I'm stil breathing Tôi bị mất và hy vọng đã biến mất Tôi như chiếc thuyền đâm vào đá Giống chiếc tàu đắm mắc cạn, tôi chỉ có một mình Nói tất cả là tốt vậy không người nào khác có thể nói Trói buộc nặng nề quanh chân tôi Chuẩn bị cho sự thất bại kế tiếp Nhưng bằng nào nào đó anh đã đột nhiên xuất hiện trong đời tôi Và làm tôi hiểu thấu Và giờ đôi chân tôi dần lìa khỏi mặt đất Tôi đang thở - bây giờ không gì giữ được tôi Tôi đang thở - tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết đuối Tôi đang thở - tôi vẫn còn thở Mọi thứ đổi thay thật nực cười Và sao tôi có thể tự do từ những xiềng xích này Và sao sức mạnh đè nặng lên đôi vai tôi đã biến mất Với anh chỉ được bên cô ấy Và giờ đôi chân tôi dần lìa khỏi mặt đất Tôi đang thở - bây giờ không gì giữ được tôi Tôi đang thở - tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết đuối Tôi đang thở - tôi vẫn còn thở Một lần trong bóng tối là những gì tôi biết Bầu trời giờ dần chuyển sắc xanh Tôi có thể nhìn, cảm nhụn được điều đó Thế giới của tôi đã quay lại và tôi đang thở Tôi bị mất nhưng bây giờ tôi được tìm thấy Chân tôi không chạm đất ( Tôi đang thở ) Bây giờ không gì giữ chặt tôi (Tôi đang thở ) Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận chìm ( Tôi đang thở ) Tôi vẫn còn thở Tôi vẫn còn thở Thế giới của tôi đã quay lại Tôi vẫn còn thở Tôi vẫn còn thở
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...