Lời Dịch - Break Me Shake Me - Savage Garden

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 788 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Break Me Shake Me - Savage Garden

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I never thought Id change my Opinion again But you moved me in a way that ive Never known You moved me in a way that ive Never known But straight away you just moved Into position again You abused me in a way that ive Never known You abused me in a way that ive Never known Chorus So break me shake me hate me Take me over When the madness stops then you Will be alone Just break me shake me hate me Take me over When the madness stops then you Will be alone So youre the kind who deals with the Games in the mind Well you confuse me in a way that Ive never known You confuse me in a way that ive Never known Chorus She says I can help you but what Break Me Shake Me Do you say But its not free baby youll have To pay You just keep me contemplating that Your soul is slowly fading God dont you know that I live with a ton Of regret cause I used to move you in a way that Youve never known But then I accused you in a way that Youve never known But you hurt me in a way that ive Never known Break me shake me hate me take Me over When the madness stops then you Will be alone So wont you break me shake me Hate me take me over When the madness stops then you Will be alone Listen baby Youll be youll be alone Break me shake me hate me take Me make me Fake me break me shake me hate Me take me Break me Anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thay đổi ý kiến của mình lần nữa Nhưng em đã thay đổi anh theo cách mà anh không bao giờ biết được [x2] Nhưng lập tức em lại trở về cái vị trí đó Em lừa gạt anh theo cách mà anh chẳng bao giờ biết [x2] Vậy thì hãy đàn áp anh, tống khứ anh, ghét bỏ anh Chấp nhận anh Khi sự điên cuồng qua đi thì em sẽ vò võ một mình Chỉ cần đánh anh, lắc anh, ghét anh Chấp nhận anh Khi sự điên cuồng qua đi thì em sẽ vò võ một mình Ra em là người thích đùa với những trò chơi tư tưởng Em làm anh lẫn lộn theo cách mà anh chẳng bao giờ biết [x2] Cô ấy nói tôi có thể giúp bạn ngoại trừ điều gì Đàn áp tôi, tống khứ tôi Có phải bạn nói Nhưng điều đó không miễn phí, em à, em sẽ phải trả giá Em cứ làm tôi lặng ngắm điều đó Tâm hồn em đang từ từ tan biến đi Chúa không biết rằng tôi sống với một tấn hối hận Vì tôi thường tôi thường thay đổi em theo cách mà em không hề biết Nhưng sau đó tôi buộc tội em theo cách mà em không bao giờ biết Nhưng em làm tổn thương tôi theo cách mà tôi không bao giờ biết được Vậy thì hãy đàn áp anh, tống khứ anh, ghét bỏ anh Chấp nhận anh Khi sự điên cuồng qua đi thì em sẽ vò võ một mình Chỉ cần đánh anh, lắc anh, ghét anh Chấp nhận anh Khi sự điên cuồng qua đi thì em sẽ vò võ một mình Nghe nè, em yêu Em sẽ một mình thôi Đàn áp anh, ruồng bỏ anh, thù ghét anh, chấp nhận anh, biến đổi anh Lừa anh, đàn áp anh, tống khứ anh, ghét bỏ anh, chấp nhận anh Đập tan anh
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...