1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Brains (OST The Grim Adventures of Billy & Mandy) - Voltaire

    Well hello there little boy. Don't be shy. Step right up, I'm a reasonable guy. Don't be frightened by the look in my eye. I'm just your average evil meteor from outta the sky. Well, I'm just shy and scared in this place I'm just a fish outta water from outer space You can see that the trip has left me tired and drained So why don't you be a pal... And bring me some BRAINS! Go down to your neighbor's place See the dull expression on his face you'd be doing him a favor if you brought him to me He aint using his brain he's just watching TV! Go down to Mr. McGee's He hasn't had a thought since '43. His brain is the portrait of atrophy. He ain't using it, why not give it to me? BRAINS, BRAINS, I won't lie, I'll eat their brains 'til they're zombified. Sure they might think it's deranged But they won't give it a thought After I've eaten they’re brain. BRAINS, BRAINS, It's okay. It's not a matter if it isn't gray, And if at first they think it's strange, they won't think twice If they don't have a brain! Go down to the Wonton shop, My fortune cookie says that I just can't stop I suck the noodle right out of their heads And half an hours later, I'm hungry again! Creep into the donut stop Sneak in tip-toe past the cop. Pick me up a cruller and a cupful of tea. And any other sweetbreads you happen to see. BRAINS, BRAINS, I won't lie, I'll eat their brains 'til they're zombified. Sure they might think it's deranged But they won't give it a thought After I've eaten they’re brain. BRAINS, BRAINS, It's okay. It's not a matter if it isn't gray, And if at first they think it's strange, they won't think twice If they don't have a brain! Brains, Brains, I love em, I need um... My tummy jumps for joy when I eat um. Big ones, fat ones, short ones, tall ones, They're so delectable, especially the small ones. No time to cook em in a skillet. My belly's rumblin', I got a need to fill it. I don't fry em, the heat will only shrink em, i'll just grab my self a straw and I drink em!!!(ohhhhhhh...) You've been swell to go around And bring me every single brain in town But with all these brains, I can't help but think That there isn't one left out there to drink. Now Fess up boy, come on, Heck! Is there someone that you're trying to protect? Bring her down here to meet her end And i promise I'll be your bestest friend. BRAINS, BRAINS, I won't lie, I'll eat her brain 'til she’s zombified. Sure she might think it's deranged But she won't give it a thought After I've eaten her brain. BRAINS, BRAINS, It's okay. It's not a matter if it isn't gray, And if at first she thinks it's strange, she won't think twice If she don't have a brain! BRAINS..... Bring me her Brain..... BRING ME HER BRAIN!!!!!!!! x2 Mwahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaa! À, chào nhóc Đừng mắc cỡ Bước tới nào, anh đây là kẻ biết điều mà cưng Đừng sợ ánh nhìn từ mắt anh Anh chẳng qua chỉ là khối thiên thạch bình dân hiền chết người từ trên trời rơi xuống Ờ, anh thấy hơi e ngại và sợ sệt ở chốn này Anh chỉ như con cá khỏi nước từ ngoài không gian đến đây Cưng thấy đó, chuyến đi đã làm anh mệt nhoài và khát cháy Thế thì tại sao anh và chú mày lại không kết bạn… …Và mang cho anh vài BỘ ÓC nào! Hãy về xóm của cưng Nhìn vẻ đần thối ra trên mặt thằng đó đi Sẽ là phước cho nó nếu cưng mang nó đến đây cho anh Dù gì nó cũng đâu có xài tới óc đâu, tối ngày coi TV! Rồi qua chỗ cụ McGee Cụ có nghĩ gì đâu từ năm 43 tới giờ Óc của cụ là hình mẫu của chứng co rút Cụ chẳng cần tới nữa, sao không đưa anh xài giùm nhở? ÓC, NÃO, anh chẳng nói dóc cưng làm gì đâu Anh sẽ ăn óc chúng đến khi chúng ngu người Chắc chắn chúng sẽ nghĩ điều đó làm chúng loạn trí Nhưng chúng sẽ không bận tâm nữa Sau khi anh đã ăn sạch óc chúng rồi ÓC, NÃO, được tuốt hà cưng Nó không có chất xám cũng chẳng sao, Và nếu mới đầu chúng thấy kì kì Chúng sẽ không nghĩ thế nữa Nếu chúng không còn não! Xuống tiệm quành thánh, Bánh hên xui (*) của anh bảo rằng anh không được dừng lại Anh hút “mỳ” văng khỏi đầu chúng Và chỉ nửa tiếng sau anh lại đói nữa rồi! Mò vào tiệm bánh vòng Lén lút vượt mặt tên cảnh sát mà lẻn vào Lấy anh một cái bánh ca vát và một ly trà Và bất kì ổ “bánh ngọt” nào cưng tình cờ thấy ÓC, NÃO, anh chẳng nói dóc cưng làm gì đâu Anh sẽ ăn óc chúng đến khi chúng ngu người Chắc chắn chúng sẽ nghĩ điều đó làm chúng loạn trí Nhưng chúng sẽ không bận tâm nữa Sau khi anh đã ăn sạch óc chúng rồi ÓC, NÃO, được tuốt hà cưng Nó không có chất xám cũng chẳng sao, Và nếu mới đầu chúng thấy kì kì Chúng sẽ không nghĩ thế nữa Nếu chúng không còn não! ÓC, NÃO, anh yêu chúng làm sao, anh cần chúng biết nhường nào Bao tử anh nhảy mừng nảy tưng tưng khi anh ăn chúng Bự, mập, lùn, cao Chúng đều thật ngon, đặc biệt là những cái còn non Anh không rảnh nấu chúng bằng chảo Bụng anh sôi cồn cào, anh phải đổ đầy nó thật mau Anh không chiên chúng đâu, nóng quá nó teo hết Anh sẽ chỉ cầm ống hút cắm vào và uống rột rẹt!!! (Ôi!!!) Cưng đã thật ngoan khi đi khắp nơi Và mang về cho anh từng cái từng cái óc trong thị trấn Nhưng với tất cả mớ óc này anh không thể không nghĩ rằng Chẳng còn cái nào ngoài đó để hút nữa Nào, thú nhận đi nhóc, thôi mà, Ê! Có phải còn ai đó mà chú mày đang cố bảo vệ đúng không? Mang nhỏ đó tới đây để nạp mạng Và anh hứa anh sẽ là bạn tốt nhất của chú ÓC, NÃO, anh chẳng nói dóc cưng làm gì đâu Anh sẽ ăn óc nhỏ đến khi nhỏ ngu người Chắc chắn nhỏ sẽ nghĩ điều đó làm nhỏ loạn trí Nhưng nhỏ sẽ không bận tâm nữa Sau khi anh đã ăn sạch óc nhỏ rồi ÓC, NÃO, được tuốt hà cưng Nó không có chất xám cũng chẳng sao, Và nếu mới đầu nhỏ thấy kì kì Nhỏ sẽ không nghĩ thế nữa Nếu nhỏ không còn não! Óc… Đem óc nhỏ tới đây cho anh… ĐEM ÓC NHỎ TỚI ĐÂY CHO ANH!!!!! x2 Mwahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP