Lời Dịch - Blur - Britney Spears

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 643 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Blur - Britney Spears    Blur Turn the lights out This shit is way too f**king bright Wanna poke my eyes out If you wanna mess with my eyesight Just let me get my head right Where the hell am I? Who are you? What'd we do Last night? Hey yeah yeah Who are you? What'd we do Last night? Hey yeah yeah Can't remember what I did last night Maybe I shouldn't have given in But I just couldn't fight Hope I didn't but I think I might've Everything, everything is still a blur Can't remember what I did last night Everything, everything is still a blur (Did last night) Can't remember what I did last night Everything, everything is still a blur What's your name, man? Can you calmly hand me all my things? I think I need an aspirin Better yet, I need to get up outta here I gotta get my head right Where the hell am I? Who are you? What'd we do Last night? Yeah yeah yeah Can't remember what I did last night Maybe I shouldn't have given in But I just couldn't fight Hope I didn't but I think I might've Everything, everything is still a blur Can't remember what I did last night Everything, everything is still a blur (Did last night) Can't remember what I did last night Everything, everything is still a blur What happened last night? 'Cause I don't-- 'cause I don't remember What happened? Can't remember what I did last night Maybe I shouldn't have given in But I just couldn't fight Hope I didn't but I think I might've Everything, everything is still a blur Can't remember what I did last night (Blur) Everything, everything is still a blur (Did last night) Can't remember what I did last night Everything, everything is still a blur Thắp sáng những ngọn đèn Sự đê tiện này là cách quá tươi sáng Mắt của tôi muốn thò ra Nếu bạn muốn làm bẩn thị giác tôi Chỉ cần cho tôi biết đầu tôi vẫn ổn Địa ngục ở đâu? Bạn là ai? chúng ta đã làm gì ? Đêm qua? Hey yeah yeah Bạn là ai? Chúng ta đã làm gì Đêm qua? Hey yeah yeah Không thể nhớ những gì tôi đã làm đêm qua Có lẽ tôi không nên chịu thua Nhưng tôi không thể đấu tranh Tôi hy vọng không ,nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể đã .. Tất cả mọi thứ, mọi thứ vẫn là một vết nhơ Không thể nhớ những gì tôi đã làm đêm qua Tất cả mọi thứ, mọi thứ vẫn là một vết nhơ (đã làm qua đêm) Không thể nhớ những gì tôi đã làm đêm qua Tất cả mọi thứ, mọi thứ vẫn là một vết nhơ Tên của bạn là gì, hỡI ngườI đàn ông? Bạn có thể bình tĩnh đưa cho tôi tất cả những thứ của tôi? Tôi nghĩ rằng tôi cần phải có aspirin Tốt hơn chưa, tôi cần phải rờI khỏi đây Tôi cần biết đầu tôi có được ổn Địa ngục ở đâu? Bạn là ai? Chúng ta đã làm gì ? Đêm qua? Yeah yeah yeah Không thể nhớ những gì tôi đã làm đêm qua Có lẽ tôi không nên chịu thua Nhưng tôi không thể đấu tranh Tôi hy vọng không ,nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể đã .. Tất cả mọi thứ, mọi thứ vẫn là một vết nhơ Không thể nhớ những gì tôi đã làm đêm qua Tất cả mọi thứ, mọi thứ vẫn là một vết nhơ (đã làm qua đêm) Không thể nhớ những gì tôi đã làm đêm qua Tất cả mọi thứ, mọi thứ vẫn là một vết nhơ Điều gì đã xảy ra đêm qua? Vì tôi không,vì tôi không nhớ Điều gì đã xảy ra? Không thể nhớ những gì tôi đã làm đêm qua Có lẽ tôi không nên chịu thua Nhưng tôi không thể đấu tranh Tôi hy vọng không ,nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể đã .. Tất cả mọi thứ, mọi thứ vẫn là một vết nhơ Không thể nhớ những gì tôi đã làm đêm qua Tất cả mọi thứ, mọi thứ vẫn là một vết nhơ (đã làm qua đêm) Không thể nhớ những gì tôi đã làm đêm qua Tất cả mọi thứ, mọi thứ vẫn là một vết nhơ.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP