1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Blue Eyes Crying In The Rain (ft. Willie Nelson) - Shania Twain    Blue eyes crying in the rain In the twilight glow I see her Blue eyes crying in the rain When we kissed goodbye and parted I knew we'd never meet again Love is like a dying ember Only memories remain Through the ages I remember Blue eyes crying in the rain Now my hair has turned to silver. All my life I've loved in vain. I can see her star in heaven, Blue eyes crying in the rain. Someday when we meet up yonder We'll stroll hand in hand again In a land that knows no parting - Blue eyes crying in the rain Blue eyes crying in the rain Blue eyes crying in the rain Blue eyes crying in the rain Mắt biếc khóc trong mưa Trong ánh sáng chạng vạng tôi đã thấy em Đôi mắt biếc đang khóc trong mưa Khi chúng ta hôn tạm biệt và cách xa Anh biết chúng ta sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa Tình yêu như than hồng trong đám lửa sắp tắt Chỉ còn lại những hoài niệm Qua bao năm tháng anh vẫn nhớ Đôi mắt biếc nào khóc trong mưa. Giờ đây tóc tôi đã chuyển sang màu bạc Cả đời này tôi đã yêu trong tuyệt vọng Tôi không thể nhìn thấy ngôi sao của cô ấy trong thiên đàng, Hỡi đôi mắt biếc khóc trong mưa. Có ngày nào khi chúng ta gặp lại nhau ở trên nơi xa xăm đó Chúng ta sẽ tay trong tay đi dạo Trên vùng đất mà không có chia ly Hỡi đôi mắt biếc khóc trong mưa. Hỡi đôi mắt biếc khóc trong mưa. Hỡi đôi mắt biếc khóc trong mưa. Hỡi đôi mắt biếc khóc trong mưa.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP