Lời Dịch - Blowing In The Wind - Peter, Paul & Mary

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 1.141 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Blowing In The Wind - Peter, Paul & Mary    How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the canon balls fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowin' in the wind The answer is blowin' in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowin' in the wind The answer is blowin' in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowin' in the wind The answer is blowin' in the wind. The answer is blowin' in the wind. Bao nhiêu chặng đường ta phải bước đi, để khi nằm xuống ta làm người thật sự ? Bao nhiêu đại đương cánh bồ câu phải sải ,để đến một ngày ngủ trên cát bình yên ? Và bao nhiêu, bao nhiêu làn đạn phải bay...để rồi chúng sẽ im trong nòng súng ? Câu trả lời, bạn của tôi ơi Nó đang dần cuốn theo cơn gió Câu trả lời....gió đã thổi bay đi.. Bao nhiêu năm núi vẫn ung dung,cho đến một ngày núi sẽ nằm dưới biển ? Bao nhiêu lâu ta sẽ sống, nhưng đến một ngày mới thật sự tự do ? Và bao nhiêu lần để người ta nhìn lại....rồi ngoảnh mặt quay đi ? Câu trả lời, bạn của tôi ơi Nó đang dần cuốn theo cơn gió Câu trả lời....gió đã thổi bay đi.. Và bao nhiêu lần ta phải ngước nhìn lên để ta thấy một bầu trời rực rỡ ? Bao nhiêu tai để ta có thể nghe, tiếng khóc lầm than nhân loại ? Và...bao nhiêu cái chết nữa để ta thấy quá nhiều sự hy sinh ? Câu trả lời, bạn của tôi ơi Nó đang dần cuốn theo cơn gió Câu trả lời....gió đã thổi bay đi.. câu trả lời...gió đã thổi bay đi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...