Lời Dịch - Bloody Mary - Lady Gaga

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 20/10/2011. — 1.106 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Bloody Mary - Lady Gaga

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


  Love is just a history that they may prove And when you're gone I'll tell them my religion's you When Punk-tius comes to kill the king upon his throne I'm ready for their stones I'll dance, dance, dance With my hands, hands, hands Above my head, head, head Like Jesus said I'm gonna dance, dance, dance With my hands, hands, hands Above my head, hands together Forgive him before he's dead because I won't cry for you I won't crucify the things you do I won't cry for you, see When you're gone I'll still be Bloody Mary We are not just art for Michelangelo to carve He can't rewrite the agro of my furied heart I'll wait on mountain tops in Paris cold Je ne veux pas mourire tout seule I'll dance, dance, dance With my hands, hands, hands Above my head, head, head Like Jesus said I'm gonna dance, dance, dance With my hands, hands, hands Above my head, dance together Forgive him before he's dead because I won't cry for you I won't crucify the things you do I won't cry for you, see When you're gone I'll still be Bloody Mary GaGa, GaGa, GaGa, GaGa GaGa, GaGa, GaGa, GaGa Dum dum da di da Dum dum da di da Dittie da di da Dum dum da di da Dum dum da di da Dum dum da di da Dittie da di da Dum dum da di da I won't cry for you I won't crucify the things you do, do, do I won't cry for you, see When you're gone I'll still be Bloody Mary Oh, liberdade Mi amor Tình yêu chỉ là lịch sử mà con người có thể chứng minh Và nếu anh ra đi, em sẽ cho họ biết tôn giáo của em là anh Rồi khi một tên Công giáo rách rưới đến giết ngài ngay trên ngai vàng Em đã sẵn sàng cho những hòn đá họ sẽ ném vào Em sẽ khiêu vũ, khiêu vũ và khiêu vũ. Với đôi tay giơ cao trên đầu Như Giêsu đã nói Em sẽ khiêu vũ, khiêu vũ và khiêu vũ. Với đôi tay giơ cao trên đầu Như Giêsu đã nói Hãy tha thứ cho Ngài trước khi Ngài ra đi, bởi vì Tôi sẽ không rơi lệ vì Ngài Và tôi cũng sẽ không ghi khắc những gì Ngài làm, Tôi sẽ không rơi lệ vì Ngài, nhìn đây Khi Ngài ra đi tôi vẫn là con Mary khát máu Ta không đơn thuần là một mẫu nghệ thuật để Michelangelo điêu khắc Ông ấy chẳng tài nào viết lại thảm kịch cho linh hồn thù hận của em Em sẽ mỏi mòn trên đỉnh núi Paris giá lạnh Vì em không muốn chết vì sự cô đơn Em sẽ khiêu vũ, khiêu vũ và khiêu vũ. Với đôi tay giơ cao trên đầu Như Giêsu đã nói Em sẽ khiêu vũ, khiêu vũ và khiêu vũ. Với đôi tay giơ cao trên đầu Như Giêsu đã nói Hãy tha thứ cho Ngài trước khi Ngài ra đi, bởi vì Tôi sẽ không rơi lệ vì Ngài Và tôi cũng sẽ không ghi khắc những gì Ngài làm, Tôi sẽ không rơi lệ vì Ngài, nhìn đây Khi Ngài ra đi tôi vẫn là con Mary khát máu GaGa, GaGa, GaGa, GaGa GaGa, GaGa, GaGa, GaGa Dum dum da di da Dum dum da di da Dittie da di da Dum dum da di da Dum dum da di da Dum dum da di da Dittie da di da Dum dum da di da Tôi sẽ không rơi lệ vì Ngài Và tôi cũng sẽ không ghi khắc những gì Ngài làm, Tôi sẽ không rơi lệ vì Ngài, nhìn đây Khi Ngài ra đi tôi vẫn là con Mary khát máu Ôi tự do Tình yêu của tôi
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...