Lời Dịch - Blew - Nirvana

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 547 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Blew - Nirvana    If you wouldn't mind, I would like it blew And If you wouldn't mind, I would like it loose And If you wouldn't care, I would like to leave And If you wouldn't mind, I would like to breathe Is there another reason for your stain? Could you believe who we knew was stress and strain? Here is another word that rhymes with shame! If you wouldn't mind, I would like it blew And If you wouldn't mind, I would like it loose And If you wouldn't care, I would like to leave And If you wouldn't mind, I would like to breathe (x2) Is there another reason for your stain? Could you believe who we knew was stress and strain? Here is another word that rhymes with shame! (x8) You could do anything Nếu như bạn không phiền, tôi muốn nó bay biến đi Và nếu như bạn không phiền, tôi muốn nó nới lỏng ra Và nếu bạn không quan tâm, tôi muốn bỏ đi Và nếu bạn không phiền, tôi muốn được thở Còn có lý do nào khác cho sự nhơ nhuốc của bạn? Bạn có thể tin người chúng ta đã biết bị căng thẳng vô cùng? Đây là một từ khác mà trùng vần với từ "xấu hổ"! (1) Nếu như bạn không phiền, tôi muốn nó bay biến đi Và nếu như bạn không phiền, tôi muốn nó nới lỏng ra Và nếu bạn không quan tâm, tôi muốn bỏ đi Và nếu bạn không phiền, tôi muốn được thở [x2] Còn có lý do nào khác cho sự nhơ nhuốc của bạn? Bạn có thể tin người chúng ta đã biết bị căng thẳng vô cùng? Đây là một từ khác mà trùng vần với từ "xấu hổ"! (1) [x8] Bạn có thể bất cứ điều gì --- (1): Bài hát này nói về việc chống lại những áp lực xã hội, từ cùng âm với "shame" mà Nirvana muốn nói chính là "fame" (danh vọng), "fame" đi liền với "shame". Người Việt mình có câu cũng chơi chữ giống vậy là "chữ tài đi với chữ tai một vần".
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...