1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Black Dragon Fighting Society - My Chemical Romance

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


    Yeah I drink juice when I'm killing cause it's fucking delicious Hiding in the portrait our atomic stun When I get the dirt we'll comeallylution (?) We got a medical emergency A medical emergency We got a medical emergency A medical emergency Stretching out my style free find my own blood Better bought their soul but they think it's a dud We got a medical emergency A medical emergency We got a medical emergency A medical emergency Whoaaaaa Whoaaaaa Whoaaaaa Whoaaaaa 1-2-3-4 Bass! 1-2-3-4 Hiding in the portrait our atomic stun Take me to a time of comeallylution We got a medical emergency A medical emergency We got a medical emergency A medical emergency Whoaaaaa Whoaaaaa Whoaaaaa Whoaaaaa We got a medical emergency A medical emergency Yeah, ta uống nước ép trái cây khi đang ra tay tàn sát vì nó ngon thấy bà luôn Giấu trong bức chân dung, cơn choáng đến từng nguyên tử của ta Khi vướng bụi chúng ta sẽ comeallylution (đây là một từ hoàn toàn vô nghĩa) Chúng ta có một ca cấp cứu Một ca cấp cứu Chúng ta có một ca cấp cứu Một ca cấp cứu Thoải mái thể hiện phong cách và tìm kiếm dòng máu của chính mình Còn hơn là mua linh hồn nhưng chúng lại nghĩ rằng đó là trò vô dụng Chúng ta có một ca cấp cứu Một ca cấp cứu Chúng ta có một ca cấp cứu Một ca cấp cứu Whoaaaaa Whoaaaaa Whoaaaaa Whoaaaaa 1-2-3-4 Bass! 1-2-3-4 Giấu trong bức chân dung, cơn choáng đến từng nguyên tử của ta Đưa ta đến thời đại của comeallylution Chúng ta có một ca cấp cứu Một ca cấp cứu Chúng ta có một ca cấp cứu Một ca cấp cứu Whoaaaaa Whoaaaaa Whoaaaaa Whoaaaaa Chúng ta có một ca cấp cứu Một ca cấp cứu
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP