Lời Dịch - Black Box - Shayne Ward

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 687 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Black Box - Shayne Ward

    Sending out a mayday we're going down nothing we could have done would have turned it around everything we had scattered everywhere searching through the wreckage of a love affair... you got something to say say it to me not everyone else you say that I'm to blame my words are in vain don't go fooling yourself... there's a little black box here somewhere in the ocean holding all the truth about us (yeah) there's a little black box a record of emotions everything that ever was (yeah)... you may deny it but when I find it I'm gonna play it out loud to the world There's a little black box, yeah There's a little black box, yeah... there's a lot of pressure when you get deep you left me on my own at six hundred feet I was looking 'round for a little help but everyone was looking out for themselves... you got something to say say it to me not everyone else you say that I'm to blame my words are in vain don't go fooling yourself (oh)... there's a little black box here somewhere in the ocean holding all the truth about us (yeah) there's a little black box a record of emotions everything that ever was (yeah)... you may deny it but when I find it I'm gonna play it out loud to the world There's a little black box, yeah There's a little black box, yeah... You can't stop a true survivor you'll discover that out on your own 'cause I'm a true survivor and I'll be here after you're gone long after you're gone long after you're gone... there's a little black box here somewhere in the ocean holding all the truth about us (yeah) there's a little black box a record of emotions everything that ever was (yeah)... you may deny it but when I find it I'm gonna play it out loud to the world There's a little black box, yeah There's a little black box, yeah... Gửi đi một tín hiệu cấp cứu Chúng tôi đang rơi xuống Chúng tôi đã không thể làm gì Có thể chung quanh bị đảo ngược Tất cả mọi thứ của chúng tôi rải rác ở khắp nơi Sự thật thông qua các mảnh vụn của một mối tình ... Em còn gì để nói Hãy nói cho tôi Không phải một ai khác Em nói rằng lỗi là do tôi Lời nói của tôi là vô ích Đừng tự lừa dối mình Có một cái hộp đen nhỏ ở nơi đây Nơi nào đó trong các đại dương Đang nắm giữ tất cả những sự thật về chúng ta (vâng) Có một cái hộp đen nhỏ Chứa đựng hồ sơ về những cảm xúc Tất cả mọi thứ đã từng có (vâng) ... Em có thể từ chối nó Nhưng khi tôi tìm thấy nó Tôi sẽ làm cho thế giới phải nghe tiếng nó Có một cái hộp đen nhỏ, vâng Có một cái hộp đen nhỏ, vâng ... Có quá nhiều sức ép khi em đắm mình vào Em để tôi một mình ở độ sâu sáu trăm feet Tôi đã nhìn xung quanh tìm kiếm giúp đỡ Nhưng tất cả mọi người chỉ lo cho bản thân họ Em còn gì để nói Hãy nói cho tôi Không phải một ai khác Em nói rằng lỗi là do tôi Lời nói của tôi là vô ích Đừng tự lừa dối mình. Có một cái hộp đen nhỏ ở nơi đây Nơi nào đó trong các đại dương Đang nắm giữ tất cả những sự thật về chúng ta (vâng) Có một cái hộp đen nhỏ Chứa đựng hồ sơ về những cảm xúc Tất cả mọi thứ đã từng có (vâng) ... Em có thể từ chối nó Nhưng khi tôi tìm thấy nó Tôi sẽ làm cho thế giới phải nghe tiếng nó Có một cái hộp đen nhỏ, vâng Có một cái hộp đen nhỏ, vâng ... Em không thể ngan cản người sống sót Em sẽ tự nhận ra điều đó Bởi tôi là một người sống sót chân chính Và tôi sẽ ở đây sau khi em ra đi Một thời gian sau khi em ra đi ... Một thời gian sau khi em ra đi ... Có một cái hộp đen nhỏ ở nơi đây Nơi nào đó trong các đại dương Đang nắm giữ tất cả những sự thật về chúng ta (vâng) Có một cái hộp đen nhỏ Chứa đựng hồ sơ về những cảm xúc Tất cả mọi thứ đã từng có (vâng) ... Em có thể từ chối nó Nhưng khi tôi tìm thấy nó Tôi sẽ làm cho thế giới phải nghe tiếng nó Có một cái hộp đen nhỏ, vâng Có một cái hộp đen nhỏ, vâng ...
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP