1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Bella's Lullaby - Remix (Twilight OST) - Carter Burwell    Are you afraid? Are you afraid? Only afraid of losing you. This is isn't real.. This kind of stuff just doesn't exist It doesn't in my world What if i'm not superhero? What if i'm the bad guy? I know you are Say it Say it and loud Do you know how long I waited for you? Are you afraid? No. Only afraid of losing you. Say it Say it and loud loud.... Vampire Em có sợ không? Em có sợ không? Em chỉ sợ mất anh thôi Điều này không có thực Chuyện vớ vẩn này không thể nào tồn tại được Nó không xảy ra trong thế giới này Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không phải là một siêu anh hùng Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh là một thằng tồi Em biết anh là... Nói đi Em hãy nói to lên Em có biết anh đã chở đợi em bao lâu không? Em có sợ không? Không Em chỉ sợ mất anh thôi Nói đi Em hãy nói to lên... (Anh là) Ma cà rồng
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP