1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Become A Wind/Ветром Cтать - Maksim / Максим    Ветром Cтать Russian: Когда я умру - я стану ветром И буду жить над твоей крышей Когда ты умрёшь ты станешь солнцем И всё равно меня будешь выше Осенним ветром я буду где-то Летать с тобой ветром по свету Ты не поймёшь, а я незаметно Шепну теплом: "Ах, солнце, где ты ?" Только ты не будь пока солнцем Слышишь, я буду петь тебе песни с крыш Я буду снова той, кем ты дышишь Осталось ветром лишь стать Я буду ждать лишь твоей улыбки И буду слушать твои пластинки С твоих ресниц собирать снежинки Осталось ветром лишь стать Когда я умру - я стану ветром На землю падать первым снегом Смеясь летать с тобой по свету И нет счастливей в мире этом Когда ты умрёшь ты станешь солнцем И украдёшь мои морозы И зацветут в садах мимозы И сердца льдинки станут слёзы English Translation: When I'll die, I'll become a wind And I'll live above your roofs When you'll die, you'll become the Sun And you are higher than me anyway. I am an autumn wind somewhere Become a wind flying with you around the world You won't understand, and I will be imperceptibly I whisper warmly: "Ah, the Sun, where are you?" CHORUS: But please not to be a Sun for a moment (You) hear, I'll sing for you songs from the roofs I will let you fall in love with me Only becoming wandering wind remains I'll only wait for your smile And I'll listen to your records Gather the snowflakes from your eyelashes Only becoming wandering wind remains When I'll die, I'll become a wind Fall down on the ground as the first snow Laughing and flying with you around the world No one is happier than us in this world When you'll die, you'll become the Sun And you'll steal my frosts And mimosas will bloom in the gardens And ice of heart will become tears. Trở Thành Cơn Gió Khi em chết đi, em sẽ trở thành một cơn gió Và em sẽ sống trên mái nhà của anh Khi anh chết đi, anh sẽ trở thành ông mặt trời Và anh vẫn cao hơn em, dù thế nào đi nữa Ở nơi nào đó, em là ngọn gió thu phiêu bồng Trở thành cơn gió cùng anh bay khắp nhân gian Anh sẽ không hiểu, em thì không thể nhận ra Ấm áp thì thầm vào tai anh: "Này, Mặt Trời ơi, anh đang ở đâu?" Nhưng xin đừng là ông mặt trời trong chốc lát (Anh) nghe đi, trên mái nhà em hát những bài ca cho anh Em sẽ để hai ta đắm mình trong tình yêu Rồi đây cũng chỉ trở thành một cơn gió lãng du Em sẽ chỉ đợi nụ cười của anh Lắng nghe những đĩa hát của anh Gom lại bông tuyết vương trên bờ mi anh Rồi đây cũng chỉ trở thành một cơn gió lãng du Khi em chết đi, em sẽ trở thành một cơn gió Rơi xuống mặt đất như hạt tuyết đầu tiên Cùng anh tươi cười bay khắp nhân gian Trên thế giới này còn ai hạnh phúc hơn ta? Khi anh chết đi, anh sẽ trở thành ông mặt trời Sẽ đánh cắp cơn đông giá của lòng em Cho hoa trinh nữ nở rộ nơi góc vườn Và băng trong tim tan ra thành lệ đẫm
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP