Lời Dịch - Because - The Beatles

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 882 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Because - The Beatles    Because the world is round it turns me on Because the world is round...aaaaaahhhhhh Because the wind is high it blows my mind Because the wind is high......aaaaaaaahhhh Love is all, love is new Love is all, love is you Because the sky is blue, it makes me cry Because the sky is blue.......aaaaaaaahhhh Aaaaahhhhhhhhhh.... Bởi thế giới này quay tròn Nên cuộc đời cuốn ta đi, Bởi thế giới này quay tròn Aaaahhhhhh… Bởi cơn gió kia thổi mạnh Nên cơn gió thốc hồn ta, Bởi con gió kia thổi mạnh, Aaaahhhhhh… Tình yêu là tất cả, Tình yêu là những điều mới lạ, Tình yêu là tất cả, tình yêu là em đó em ơi ! Bởi bầu trời cao xanh thẳm, Nên bầu trời khiến nước mắt ta rơi, Bởi bầu trời cao kia xanh thẳm em ơi!
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP