Lời Dịch - Beans - Nirvana

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 620 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Beans - Nirvana    Beans, beans, beans Daddy ate some beans He was happy, happy, happy And he ate some beans Naked, naked, naked Sitting cross-legged Naked, naked, naked And he was happy, happy, happy And he ate some beans Wine, wine, wine Daddy had some wine He was happy, happy, happy And he ate some wine Beans, beans, beans Daddy ate some beans And he drank some wine And he was happy, happy, happy As he drank some beans beans, beans, beans Cha đã ăn đậu Trông ông rất vui Và ông ấy đã ăn đậu Bóc vỏ Ngồi xếp chéo chân Bóc vỏ Và trông ông rất vui Và ông ấy đã ăn đậu Rượu vang, rượu vang, rượu vang Cha còn có một số rượu vang Trông ông rất vui Và ông ấy đã uống rượu vang beans, beans, beans Cha đã ăn đậu Và ông ấy đã uống rượu vang Và trông ông rất vui Như ông ấy uống cà phê
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...