Lời Dịch - Be good to me - Ashley Tisdale

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 2.036 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Be good to me - Ashley Tisdale    Everyday is getting worse Do the same thing and it hurts I don't know if I should cry All I know is that I'm tryin' I wanna believe in you I wanna believe in you But you make it so hard to do What's the point of makin' plans You break all the ones we had I don't know where we went wrong Cause we used to be so strong I wanna believe in you I wanna believe in you So why can't you be Be good to me I don't ask for much All I want is love Someone to see That's all I need Somebody to be Somebody to be Somebody to be Good to me Good to me Gotta be good to me Good to me Please I used to think I had it all Then one day we hit a wall I had hoped you were the one Where's my dream, where has it gone I wanted to be with you Forever just me and you So why can't you be Be good to me I don't ask for much All I want is love Someone to see That's all I need Somebody to be Somebody to be Somebody to be Good to me Good to me Gotta be good to me Good to me Please Where do I go from here You've gotten under my skin And I don't know how To get out of this place that I'm in I don't ask for much All I want is love Someone to see That's all I need Somebody to be Somebody to be Somebody to be Good to me Good to me Gotta be good to me Good to me Please I don't ask for much All I want is love Someone to see That's all I need Somebody to be Someone to be Somebody to be Good to me Good to me Gotta be good to me Good to me Please Mỗi ngày càng tồi tệ hơn Nó làm vết thương của tôi đau hơn Tôi không biết rằng tôi đang khóc Tôi đang cố gắng làm tất cả Tôi tin vào bạn Tôi tin vào bạn Bạn đang làm cứng nó Tôi đang làm một kế hoạch Tôi là mọi thứ tôi có Tôi không biết chúng tôi sai Đó là lý do tôi mạnh mẽ Tôi tin vào bạn Tôi tin vào bạn Tại sao bạn lại không thể... Tốt với tôi Yêu cầu không nhiều Mọi thứ tôi muốn là tình yêu của bạn Người nào đã nhìn thấy.. Đó là tất cả tôi cần Ngưòi nào đó đến với tôi... Ngưòi nào đó đến với tôi... Ngưòi nào đó đến với tôi... Đối xử tối với tôi Đối xử tối với tôi....... Cần phải tốt với tôi Đối xử tối với tôi....... Làm ơn Tôi thường nghĩ tôi có tất cả Đến một ngày nhận ra đó là một mặt phẳng ngăn cách tình yêu của anh Tôi đã hy vọng... Bạn là giấc mơ của tôi, Tôi phải đi đâu Tôi tìm ai đó để đến với tôi... Một nơi chỉ có tôi và bạn Tại sao lại không thể.... Tốt đối với tôi **(lập lại)**
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP