Lời Dịch - Bamboo Banga - M.I.A

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 955 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Bamboo Banga - M.I.A

    Roadrunner, roadrunner Going 100 mph Roadrunner, roadrunner Going 100 mph With your radio on With your radio on Roadrunner, roadrunner Going 100 mph With your radio on Somalia Angola Ghana Ghana Ghana Ghana India Sri Lanka Burma Bamboo Banga It's a Bamboo Banga, I said Bamboo Banga This a Bamboo Banga, I said Bamboo Banga And we hitting our rackets like a tennis player And the drummer do this shit like he makarena This a jungle banger, I said cold jammer (3x) I'm bored of banana want guanabana I wanna warm my buns this summer summer Coz I'm sitting down chillin on gun powder Strike match light fire, who's that girl called Maya M.I.A. coming back with power power I said M.I.A. is coming back with power power I said M.I.A. is coming back with power power!! I'm knocking on the doors of ya hummer hummer (4x) Yeah we hungry like the wolves huntin dinner dinner And we moving with the packs like hyena yena Barbarella looks like she my dead ringer When I'm dogging on the bonnet of ya red Honda I'm a road runner a world runner I'm a road runner a world runner I'm a big timer it's a Bamboo Banga I' m a big timer it's a Bamboo Banga Tay chạy đường trường Chạy 100 dặm một giờ Tay chạy đường trường Chạy 100 dặm một giờ Với cái radio để mở Với cái radio để mở Tay chạy đường trường Chạy 100 dặm một giờ Với cái radio để mở Xô-ma-li Ang-gô-la Ga-na Ga-na Ga-na Ga-na Ấn Độ Sri Lanka Miến Điện Bamboo Banga Đó là Bamboo Banga, tôi nói Bamboo Banga Đây là Bamboo Banga, tôi nói Bamboo Banga Và chúng ta quất vợt như tay chơi tennis Và tay trống làm trò này như thể đang makarena (**) Đây là kiểu ô tô rừng. tôi nói nó là cái đài cũ nhiễu sóng Tôi chán ngấy chuối, tôi muốn mãng cầu cơ Tôi sẽ hâm lại mấy cái bánh sữa mùa hè này Vì tôi đang ngồi ớn lạnh trên chỗ thuốc súng Đánh diêm lấy lửa, ai là cô gái tên Maya MIA đang trở lại với sức mạnh vô song Tôi nói MIA đang trở lại với sức mạnh vô song Tôi nói MIA đang trở lại với sức mạnh vô song Tôi gõ cửa nhà bạn hummer hummer (***) Yeah, bọn tôi đói như sói đi săn bữa tối ấy Và chúng ta tới lui với đống đồ đạc như linh cẩu Barbarella trông như phiên bản đã chết của tôi Khi tôi đang dùng kềm kẹp dở cái nắp xe Honda đỏ của anh bạn Tôi là tay chạy đường trường, là tay chạy thế giới Tôi là tay chạy đường trường, là tay chạy thế giới Tôi là người bấm giờ vĩ đại, đó là Bamboo Banga Tôi là người bấm giờ vĩ đại, đó là Bamboo Banga
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP