1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 白狐 - Bai hu - Bạch Hồ - Chen rui / 陈瑞 / Trần Thụy    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    [ti:白狐] [ar:陈瑞] 我是一只修行千年的狐 千年修行 千年孤独 夜深人静时 可有人听见我在哭 灯火阑珊处 可有人看见我跳舞 我是一只等待千年的狐 千年等待 千年孤独 滚滚红尘里 谁又种下了爱的蛊 茫茫人海中 谁又喝下了爱的毒 我爱你时 你正一贫如洗寒窗苦读 离开你时 你正金榜题名洞房花烛 能不能为你再跳一支舞 我是你千百年前放生的白狐 你看衣袂飘飘 衣袂飘飘 海誓山盟都化做虚无 能不能为你再跳一支舞 只为你临别时的那一次回顾 你看衣袂飘飘 衣袂飘飘 天长地久都化做虚无 ----Pinyin----- [ti: Bái Hú ] [ar: Chén Ruì ft. Gāng Huī ] Wǒ shì yì zhī xiū xíng qiān nián de hú Qiān nián xiū xíng qiān nián gū dú Yè shēn rén jìng shí Kě yǒu rén tīng jiàn wǒ zài kū Dēng huǒ lán shān chù Kě yǒu rén kàn jiàn wǒ tiào wǔ Wǒ shì yì zhī děng dài qiān nián de hú Qiān nián děng dài qiān nián gū dú Gún gǔn hóng chén lǐ Shuí yòu zhǒng xià le ài de gǔ Máng máng rén hǎi zhōng Shuí yòu hē xià le ài de dú Wǒ ài nǐ shí Nǐ zhèng yì pín rú xǐ hán chuāng kǔ dú Lí kāi nǐ shí Nǐ zhèng jīn bǎng tí míng dòng fáng huā zhú Néng bu néng wéi nǐ zài tiào yì zhī wǔ Wǒ shì nǐ qiān bǎi nián qián fàng shēng de bái hú Nǐ kàn yī mèi piāo piāo yī mèi piāo piāo Hǎi shì shān méng dōu huà zuò xū wú Néng bu néng wéi nǐ zài tiào yì zhī wǔ Zhǐ wéi nǐ lín bié shí de nà yí cì huí gù Nǐ kàn yī mèi piāo piāo yī mèi piāo piāo Tiān cháng dì jiǔ dōu huà zuò xū wú [ti: Bạch Hồ] [ar: Trần Thụy] Em chỉ là con cáo Cáo ngàn năm tu luyện Đã ngàn năm tu luyện Cáo ngàn năm cô độc Trong đêm lặng vắng người Liệu rằng đang có ai Nghe được tiếng em khóc Nơi không ánh đèn lửa Liệu rằng đang có ai Nhìn thấy em đang múa Em chỉ là con cáo Cáo ngàn năm chờ đợi Đã ngàn năm chờ đợi Cáo ngàn năm cô độc Trong hồng trần hỗn loạn Có biết rằng ai đó Gieo mầm độc ái tình Trong số ngàn vạn người Liệu rằng có một ai Uống vào thuốc độc đó Vào lúc em yêu anh Anh bần cùng khốn khổ Lạnh lẽo ngồi học sách Còn lúc dời xa anh Anh kim bảng thành danh Rồi động phòng hoa trúc Em có thể vì anh Lại múa thêm một điệu? Em là con cáo trắng Đã được anh phóng sinh Từ cả ngàn năm trước Anh nhìn tay áo bay Nhìn tay áo bay bay Lời thề non hẹn biển Đều biến thành hư vô Em có thể vì anh Lại múa thêm một điệu? Hoài niệm thêm lần nữa Vào lúc anh li biệt Anh nhìn tay áo bay Nhìn tay áo bay bay Dù thiên trường địa cửu Đều biến thành hư vô
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP