Lời Dịch - Bad Romance - Lady Gaga

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 1.465 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Bad Romance - Lady Gaga

    Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Want your bad romance Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Want your bad romance I want your ugly I want your disease I want your everything As long as it’s free I want your love Love-love-love I want your love I want your drama The touch of your hand I want you leather studded kiss in the scene And I want your love You know that I want you Love-love-love I want your love Love-love-love I want your love You know that I want you And you know that I need you I want a bad, a bad romance I want your loving And I want your revenge You and me could write a bad romance I want your loving All your love is revenge You and me could write a bad romance Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Caught in a bad romance Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Caught in a bad romance Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Want your bad romance Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Want your bad romance I want your horror I want your design ‘Cause you’re a criminal As long as your mine I want your love Love-love-love I want your love I want your psycho Your vertical stick Want you in my room When your baby is sick I want your love Love-love-love I want your love Love-love-love I want your love You know that I want you And you know that I need you I want a bad, a bad romance I want your loving And I want your revenge You and me could write a bad romance I want your loving All your love is revenge You and me could write a bad romance Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Caught in a bad romance Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Caught in a bad romance Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Want your bad romance Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Want your bad romance Walk walk fashion baby Work it Move that bitch crazy Walk walk fashion baby Work it Move that bitch crazy Walk walk fashion baby Work it Move that bitch crazy Walk walk fashion baby Work it Move that bitch crazy I want your love And I want your revenge I want your love I don’t wanna be friends Said I want your love And I want your revenge I want your love I don’t wanna be friends Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Caught in a bad romance Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Caught in a bad romance I want your loving And I want your revenge You and me could write a bad romance I want your loving and all your love is revenge You and me could write a bad romance Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Caught in a bad romance Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Caught in a bad romance Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Want your bad romance Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh Em muốn thói xấu xa của anh Em thèm cái thói bệnh hoạn của anh Em khao khát mọi thứ thuộc về anh Chừng nào chúng đều chưa có chủ Em thèm muốn tình yêu của anh Ái tình - ái tình - ái tình Em thèm muốn tình yêu của anh Em muốn vở kịch của anh Cái động chạm từ tay anh Em muốn anh hôn mãnh liệt trong quanh cảnh này Và em muốn tình yêu của anh Ái tình - ái tình - ái tình Và em muốn tình yêu của anh Ái tình - ái tình - ái tình Và em muốn tình yêu của anh Anh biết em thèm muốn anh mà Và anh biết em cần anh mà Em muốn đó là thứ ái tình nhơ nhuốc Em khao khát tình yêu của anh Và em muốn sự trả thù từ anh Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối Em khao khát tình yêu của anh Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh Em khao khát sự ghê tởm từ anh Em khao khát âm mưu từ anh Vì anh là thằng tội phạm Chừng nào anh là của em Em muốn tình yêu của anh Ái tình - ái tình - ái tình Em muốn tình yêu của anh Em khao khát toàn bộ tinh thần của anh Cây gậy dựng thẳng tưng của anh Thèm muốn anh ở trong phòng em Khi \'bé cưng\' của anh có vấn đề Em muốn tình yêu của anh Ái tình - ái tình - ái tình Em muốn tình yêu của anh Ái tình - ái tình - ái tình Em muốn tình yêu của anh Anh biết em thèm muốn anh mà Và anh biết em cần anh mà Em muốn đó là thứ ái tình nhơ nhuốc Em khao khát tình yêu của anh Và em muốn sự trả thù từ anh Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối Em khao khát tình yêu của anh Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh Bước đê, bước trời trang đê cưng Lắc lư đi Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào Bước đê, bước trời trang đê cưng Lắc lư đi Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào Bước đê, bước thời trang đê cưng Lắc lư đi Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào Bước đê, bước thời trang đê cưng Lắc lư đi Vận động cái khốn ấy điên cuồng đi nào Em khao khát tình yêu của anh Và em muốn sự trả thù từ anh Em khao khát tình yêu của anh Em không muốn ta là bạn bè nữa Nói rằng em khao khát tình yêu của anh Và em muốn sự trả thù từ anh Em khao khát tình yêu của anh Em không muốn ta là bạn bè nữa Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc Em khao khát tình yêu của anh Và em muốn sự trả thù từ anh Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối Em khao khát tình yêu của anh Tình yêu của anh tất cả là rửa hận hết Anh và em có thể viết nên thiên tình sử bê bối Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc Oh-oh-oh-oh-oooh! Oh-oh-oooh-oh-oh! Sập bẫy trong mối tình nhơ nhuốc Rah-rah-ah-ah-ah! Muh-muh-muh-muh-mah! Rah-rah-ooh-la-la! Thèm muốn thứ ái tình nhơ nhuốc của anh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP