Lời Dịch - Bad - Michael Jackson

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 951 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Bad - Michael Jackson    Your Butt Is Mine Gonna Take You Right Just Show Your Face In Broad Daylight I'm Telling You On How I Feel Gonna Hurt Your Mind Don't Shoot To Kill Come On, Come On, Lay It On Me All Right... I'm Giving You On Count Of Three To Show Your Stuff Or Let It Be . . . I'm Telling You Just Watch Your Mouth I Know Your Game What You're About Well They Say The Sky's The Limit And To Me That's Really True But My Friend You Have Seen Nothing Just Wait 'Til I Get Through . . . Because I'm Bad, I'm Bad- Come On (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know I'm Bad, I'm Bad- You Know It (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know I'm Bad, I'm Bad- Come On, You Know (Bad Bad-Really, Really Bad) And The Whole World Has To Answer Right Now Just To Tell You Once Again, Who's Bad . . . The Word Is Out You're Doin' Wrong Gonna Lock You Up Before Too Long, Your Lyin' Eyes Gonna Take You Right So Listen Up Don't Make A Fight, Your Talk Is Cheap You're Not A Man You're Throwin' Stones To Hide Your Hands But They Say The Sky's The Limit And To Me That's Really True And My Friends You Have Seen Nothin' Just Wait 'Til I Get Through . . . Because I'm Bad, I'm Bad- Come On (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know I'm Bad, I'm Bad- You Know It (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know I'm Bad, I'm Bad- You Know It, You Know (Bad Bad-Really, Really Bad) And The Whole World Has To Answer Right Now (And The Whole World Has To Answer Right Now) Just To Tell You Once Again, (Just To Tell You Once Again) Who's Bad . . . We Can Change The World Tomorrow This Could Be A Better Place If You Don't Like What I'm Sayin' Then Won't You Slap My Face . . . Because I'm Bad, I'm Bad- Come On (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know I'm Bad, I'm Bad- You Know It (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know I'm Bad, I'm Bad- You Know It, You Know (Bad Bad-Really, Really Bad) Woo! Woo! Woo! (And The Whole World Has To Answer Right Now Just To Tell You Once Again . . .) You Know I'm Bad, I'm Bad- Come On (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know I'm Bad, I'm Bad- You Know It-You Know It (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know, You Know, You Know, Come On (Bad Bad-Really, Really Bad) And The Whole World Has To Answer Right Now (And The Whole World Has To Answer Right Now) Just To Tell You (Just To Tell You Once Again) You Know I'm Smooth, I'm Bad, You Know It (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know I'm Bad, I'm Bad Baby (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know, You Know, You Know It, Come On (Bad Bad-Really, Really Bad) And The Whole World Has To Answer Right Now (And The Whole World Has To Answer Right Now) Woo! (Just To Tell You Once Again) You Know I'm Bad, I'm Bad- You Know It (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know I'm Bad-You Know-Hoo! (Bad Bad-Really, Really Bad) You Know I'm Bad-I'm Bad- You Know It, You Know (Bad Bad-Really, Really Bad) And The Whole World Has To Answer Right Now (And The Whole World Has To Answer Right Now) Just To Tell You Once Again . . . (Just To Tell You Once Again . . .) Who's Bad? Mông bạn là của tôi (tôi đá đít bạn bây giờ) Tôi sẽ đối xử tốt với bạn thôi Chỉ cần phô bộ mặt bạn ra Giữa ánh sáng ban ngày chói lọi Tôi đang nói với bạn tôi cảm thấy thế nào Sẽ làm tâm trí bạn tổn thương đấy Đừng bắn để mà giết Coi nào, coi nào Để đó cho tôi nào, được rồi... Tôi cho bạn thời hạn trong ba tiếng đếm Để bạn phô hàng ra hay là để mặc mọi chuyện Tôi đang nói bạn nè, coi chừng miệng mồm đấy tôi biết tỏng trò chơi của bạn, biết bạn định làm cái gì Ừ, người ta nói bầu trời là giới hạn Và với tôi điều đó đúng thật đấy Nhưng bạn ơi, bạn chưa thấy gì hết Chỉ cần chờ cho tới khi tôi xong Bởi vì tôi ngon lành Coi nào (Rất ngon lành) Bạn biết tôi ngon lành Bạn biết mà (Rất ngon lành) Bạn biết tôi ngon lành Coi nào, bạn biết mà (Rất ngon lành) Và cả thế giới phải trả lời ngay bay giờ Chỉ cần nói lại một lần nữa với bạn Ai là người ngon lành... Lời đã cạn, bạn đang làm sai Sẽ khóa chặt bạn trước khi quá lâu Đôi mắt dối lừa của bạn Sẽ đối xử tốt với bạn thôi Vậy hãy nghe cho kỹ Đừng có khơi chiến Lời nói của bạn mạt hạng Bạn không phải đàn ông Bạn đang ném đá Mà lại giấu tay [Điệp khúc] Chúng ta có thể thay đổi thế giới ngày mai Nơi này có thể là một nơi tốt đẹp hơn Nếu bạn không thích điều tôi đang nói Thì bạn sẽ không táng vào mặt tôi đấy chứ... [Điệp khúc] [x3]
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP