Lời Dịch - Back To The 80s - Aqua

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 546 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Back To The 80s - Aqua    Back in the Ronald Reagan days When we put satellites in space When boys wore skinny leather ties, oo-oh-oh Like Don Johnson from Miami Vice When Eminem was just a snack And Michael Jackson's skin was black Back when the coolest thing in store, oo-oh-oh Was a Commodore 64 (Yeah) (Yeah) (Yeah) Back to the 80s Back to Soap Back to Rocky and Cherry Coke, yeah Those were the days And we go Back to the 80s Say 'Hey there, Mister T.' Put Twisted Sisters on MTV, yeah Those were the days I'll come back To Iron Maiden and 7Up (Oo-oh yeah) Bananarama and Breakfast Club Come back (Yeah) Come back (Yeah) I'll come back When Huey Lewis was the news And we went flying with Tom Cruise When shoulder pads and looking tough, ooh-oh-oh Was the dirty David Hasselhoff Too many men with heavy makeup on (Hey) Too many poodles with guitars Thanks for all the joy you've given us You will always be our superstars (Yeah) (Yeah) (Yeah) Back to the 80s Back to Soap (Back to soul) Back to Rocky and Cherry Coke, yeah Those were the days And we go Back to the 80s Say 'Hey there, Mister T.' Put Twisted Sisters on MTV, yeah Those were the days I'll come back To Iron Maiden and 7-Up (Oo-oh yeah) Bananarama and Breakfast Club Come back (Yeah) Come back (Yeah) I'll come back (We love the 80s) (Oh) Hooray for Cosby and Rubik's cube Hooray for Dynasty and moon boots Hooray for Devo and barber curls Hooray for Poltergeist and Barbie girls We love We love We love We love Back to the 80s (We love the 80s) Back to Soap (We love it all) Back to Rocky and Cherry Coke, yeah Those were the days... Let's go back! Back to the 80s (To Ferris Bueller) To Mister T. (Yeah) And Twisted Sisters on MTV, yeah Those were the days I'll come back To Iron Maiden and 7Up (Oo-oh yeah) Bananarama and Breakfast Club Come back (Yeah) Come back (Yeah) Let's go back (to) (the 80s) 7Up (We love it all) (All the stars still standing tall) Let's go back (to) (the 80s) Back (to) (the 80s) Back (to) (the 80s) 7Up (We love it all) (All the stars still standing tall) Trở lại những ngày của Ronald Reagan Khi chúng ta phóng vệ tinh vào không gian Khi những chàng trai mặc đồ da buộc chặt Như Don Johnson từ Miami Vice Khi Eminem chỉ là “bữa ăn nhanh” Và màu da của Michael Jackson vẫn còn đen Trở lại khi thứ tuyệt nhất trong cửa hàng* Là Commodore 64 (Yeah) (Yeah) (Yeah) Trở lại những năm 80 Trờ về năm SOAP Trờ về năm Rocky và Cherry Coke ra đời Đó là những ngày Và chúng ta đi hãy đi nào Trờ về những năm 80 Và nói: “Này, ở đây này ông T." (diễn viên người Mỹ) Coi Twisted Sisters trên kênh MTV Đó là những ngày Tôi sẽ trờ lại Iron Maiden và 7Up Bananarama và Breakfast Club Trờ lại đi Trờ lại Tôi sẽ trở lại Khi Huey Lewis là tin sốt nóng Và chúng ta đi bay với Tom Cruise Khi đôi vai độn thêm và nhìn thằng du côn Là thằng David Hasselhoff bẩn thỉu Có nhiều chàng trai trang điểm khó chịu Nhiều con chó xù với cây guitar Cám ơn nhiều vì tất cả những niền vui mà bạn mang tới cho chúng tôi Bạn mãi là siêu sao của chúng tôi (Yeah) (Yeah) (Yeah) Trở lại những năm 80 Trở lại năm SOAP xuất hiện Trở lại năm của những vĩ nhân Trờ về năm Rocky và Cherry Coke ra đời Đó là những ngày Và chúng ta đi hãy đi nào Trờ về những năm 80 Và nói: "Này, ở đây này ông T." Phát sóng Twisted Sisters trên kênh MTV Đó là những ngày Tôi sẽ trở lại đó Iron Maiden và 7Up Bananarama and Breakfast Club Trở lại (Yeah) Trở lại nào (Yeah) Tôi sẽ trờ lại Chúng ta yêu những năm 80 Ôi! Hoan hô khối Rubik và show Cosby (hài tình huống trên TV) Hoan hô thời đại và đôi giày Moon Boots Hoan hô Devo và thợ uốn tóc Hoan hô phim Poltergeist và nàng Barbie Chúng ta yêu Chúng ta yêu Trở về những năm 80 (Chúng ta yêu những năm 80) Trở lại năm SOAP xuất hiện (Chúng ta yêu tất cà) Trờ về năm Rocky và Cherry Coke ra đời Đó là những ngày Và chúng ta đi hãy đi nào Trở về những năm 80 (năm Ferris Bueller) Đến lúc có ông T. Và coi Twisted Sisters trên MTV, yeah Đó là những ngày Tôi sẽ trở lại Iron Maiden và 7Up Bananarama and Breakfast Club Trở lại (Yeah) Trở lại nào (Yeah) Nào, hãy trở lại (những năm 80) 7Up (Chúng tôi yêu tất cả) (Tất cả ngôi sao vẫn trên trời cao) Trở lại nào (những năm 80) Trở lại 7Up (Chúng tôi yêu tất cả) (Tất cả ngôi sao vẫn trên trời cao)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP