Lời Dịch - Baby Please Don't Go - Aerosmith

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 922 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Baby Please Don't Go - Aerosmith    Baby Please Don't Go A baby please don't go Baby please don't go Baby please don't go down to New Orleans You know I love you so Baby please don't go Well your man down gone Well your man down gone Yeah... ya man down gone down to County Farm He got the shackles on Baby please don't go... yeah Stop bein' the dog Stop bein' the dog... yeah Stop bein' the dog... get'chor way down here Make you walk along Baby please don't go... yeah Well alright... Baby please don't go Baby please don't go Baby please don't go down to New Orleans Ya know I love ya so Baby please don't go And I feel it right now... My baby's leavin' On that midnight train And I'm dyin'... dyin'... dyin'... dyin'... dyin'... die... die... die... Yeeeaaahhhh... Baby please don't go Baby please don't go Baby please don't go down to New Orleans Ya know I love ya so A baby please don't go Yeah... Yeah... Well alright... alright... alright... alright. Cưng ơi, xin đừng đi Cưng ơi, xin đừng đi Cưng ơi, xin đừng đi đến New Orleans Em biết anh yêu em nhường nào Cưng ơi, xin đừng đi Ồ người đàn ông của em đã đi xa Ồ người đàn ông của em đã đi xa Yeah ... người đàn ông của em đã đi xa đến County Farm Hắn ta mang cái gông trên vai Cưng ơi, xin đừng đi Ngừng ngay khiểu sống ... ấy đi Ngừng ngay khiểu sống ... ấy đi Ngừng ngay khiểu sống ... ấy đi, hãy vứt nó lại đây Em hãy vững vàng tiến lên phía trước Cưng ơi, xin đừng đi Ồ được thôi Cưng ơi, xin đừng đi Cưng ơi, xin đừng đi Cưng ơi, xin đừng đi đến New Orleans Em biết anh yêu em nhường nào Cưng ơi, xin đừng đi Và tôi cảm thấy nó giờ đây Cưng của tôi rời xa Trên con tàu nửa đêm Và tôi đang hấp hối... hấp hối... Rồi chết.... Cưng ơi, xin đừng đi Cưng ơi, xin đừng đi Cưng ơi, xin đừng đi đến New Orleans Em biết anh yêu em nhường nào Cưng ơi, xin đừng đi Yeah... Ồ tốt thôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP