Lời Dịch - Baby, Now That I've Found You - Alison Krauss

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 979 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Baby, Now That I've Found You - Alison Krauss    Baby, now that I've found you I won't let you go I built my world around you I need you so, baby even though You don't need me now Baby, now that I've found you I won't let you go I built my world around you I need you so Baby even though You don't need me, You don't need me oh, no Baby, baby, when first we met I knew in this heart of mine That you were someone I couldn't forget. I said right, and abide my time Spent my life looking for that somebody to make me feel like new Now you tell me that you want to leave me But darling, I just can't let you [guitar & fiddle solo] Baby, baby, when first we met I knew in this heart of mine That you were someone I couldn't forget. I said, "Right" and abide my time Spent my life looking for that somebody to make me feel like new Now you tell me that you want to leave me But darling, I just can't let you Now that I found you I built my world around you I need you so, baby even though You don't need me now Baby, now that I've found you I won't let you go I built my world around you I need you so Baby even though You don't need me You don't need me no, no anh yêu, giờ em đã tìm thấy anh em sẽ không để anh ra đi em xây cả thế giới quanh anh thật sự em rất cần anh, mặc dù giờ đây anh không cần đến em anh yêu, giờ đây em đã tìm thấy anh em sẽ không để anh ra đi em đã xây cả thế giới quanh anh em rất cần anh mặc dù anh anh không cần em anh không cần em nữa, ôi không anh thân yêu khi lần đầu chúng ta gặp nhau em đã biết trong trái tim mình anh là người mà em khó có thể quên được em đã bảo đúng như vậy, và em kéo dài thời gian của em em đã dành cả cuộc sống, tìm kiếm một người để làm em cảm thấy mới lạ nhưng giờ anh nói với em anh muốn rời xa em anh yêu ơi, em thật không thể để anh ra đi [guitar & fiddle solo] anh thân yêu khi lần đầu chúng ta gặp nhau em đã biết trong trái tim mình anh là người mà em khó có thể quên được em đã bảo đúng như vậy, và kéo dài thời gian của em em đã dành cả cuộc sống, tìm kiếm một người để làm em cảm thấy mới lạ nhưng giờ anh nói với em anh muốn rời xa em anh yêu ơi, em thật không thể để anh ra đi anh yêu, giờ em đã tìm thấy anh em sẽ không để anh ra đi em xây cả thế giới quanh anh thật sự em rất cần anh, mặc dù giờ đây anh không cần đến em giờ đây em đã tìm thấy anh em sẽ không để anh ra đi em đã xây cả thế giới quanh anh em rất cần anh mặc dù anh anh không cần em anh không cần em nữa, ôi không
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...