1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Baby Don't You Break My Heart Slow - Taylor Swift    I like the way you wanted me Every night for so long baby I like the way you needed me Every time things got rocky I was believing in you Was I mistaken do you mean Do you mean what you say When you say our love could last forever (Chorus) But I'd rather you be mean than love and lie I'd rather hear the truth and have to say goodbye I'd rather take a blow at least then I would know But baby don't you break my heart slow I like the way you'd hold me Every night for so long baby I like the way you'd sing to me Every time things got rocky I was believing in you Was I mistaken do you say Do you say what you mean When you say our love could last forever (Chorus) Cause I'd rather you be mean than love and lie I'd rather hear the truth and have to say goodbye I'd rather take a blow at least then I would know But baby don't you break my heart slow (Bridge) You would run around and lead me on forever While I stay at home still thinking we're together I wanted our love to last forever (Chorus) But I'd rather you be mean than love and lie I'd rather hear the truth and have to say goodbye I'd rather take a blow at least then I would know But baby don't you break my heart slow Baby don't you break my heart slow Em yêu cái cách anh muốn em Khi mỗi đêm dài dường như vô tận Em yêu cái cách anh cần em Mỗi khi cuộc sống này trở nên khó khăn Em đã tin anh Có phải em đã hiểu nhầm lời anh nói? Anh có ý đó không khi anh bảo Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu Chorus Nhưng em thấy thà anh không tốt còn hơn tình yêu và gian dối Em thà nghe sự thật và phải nói lời tạm biệt Em thà bị giáng một đòn thật mạnh, để em có thể biết Nhưng anh yêu, sao anh cứ chầm chậm làm tim em tan nát? Em yêu cái cách anh ôm em Khi mỗi đêm dài dường như vô tận Em yêu cái cách anh hát em nghe Mỗi khi cuộc sống này trở nên khó khăn Em đã tin anh Có phải em đã hiểu nhầm lời anh nói? Anh có ý đó không khi anh bảo Tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu Chorus Nhưng em thấy thà anh không tốt còn hơn tình yêu và gian dối Em thà nghe sự thật và phải nói lời tạm biệt Em thà bị giáng một đòn thật mạnh, để em có thể biết Nhưng anh yêu, sao anh cứ chầm chậm làm tim em tan nát? Anh có thể chạy vòng quanh và đưa đẩy em cả cuộc đời Khi em ở nhà, em vẫn nghĩ về hai chúng ta bên nhau Em cũng muốn tình yêu của chúng ta là mãi mãi Chorus Nhưng em thấy thà anh không tốt còn hơn tình yêu và gian dối Em thà nghe sự thật và phải nói lời tạm biệt Em thà bị giáng một đòn thật mạnh, để em có thể biết Nhưng anh yêu, sao anh cứ chầm chậm làm tim em tan nát?
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP