Lời Dịch - Baby can I hold you tonight - Boyzone

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 1.780 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Baby can I hold you tonight - Boyzone    Im sorry, Its all that you can say Years gone by and still Words dont come easily Like sorry (like sorry..like sorry..) Forgive me, Is all that you can say Years gone by and still Words dont come easily Like forgive me (forgive me...forgive me..) Forgive me.. But you can say, baby Baby can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words Oooh, at the right time Youll be mine I love you Is all that you can say Years gone by and still Words dont come easily (words dont come easily..) Like I love you, I love you.. But you can say, baby Baby can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words Oooh, at the right time Youll be mine (baby can I hold you...) But you can say, baby Baby can I hold you tonight? Baby, if I told you the right words Oooh, at the right time Youll be mine (baby, if I hold you..) (baby, can I hold you..) youll be mine.. (baby if I told you..) (baby, can I hold you..) Youll be mine.. (baby if I told you..) Baby, can I hold you. Anh xin lỗi Đó là tất cả những gì anh cần phải nói Một năm đã qua và yên lặng Một lời không thể nói ra một cách dễ dàng Giống như lời xin lỗi Hãy thứ lỗi cho anh Đó là tất cả những gì anh cần phải nói Một năm đã qua và yên lặng Một lời không thể nói ra một cách dễ dàng Giống như lời thứ lỗi của anh hãy thứ lỗi cho anh Nhưng anh có thể nói, em yêu Em yêu,anh có thể giữ em lại đêm nay? Em yêu, nếu anh nói cho em biết sự thực Ngay bây giờ Em luôn trong tâm trí anh Anh yêu em Đó là tất cả những gì anh cần phải nói Một năm đã qua và yên lặng Một lời không thể nói ra một cách dễ dàng giống như anh yêu em Nhưng anh có thể nói, em yêu Em yêu,anh có thể giữ em lại đêm nay? Em yêu, nếu anh nói cho em biết sự thực Ngay bây giờ Em luôn trong tâm trí anh (em yêu anh có thể giữ em lại..) Nhưng anh có thể nói, em yêu Em yêu,anh có thể giữ em lại đêm nay? Em yêu, nếu anh nói cho em biết sự thực Ngay bây giờ Em luôn trong tâm trí anh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP